№ 26 (2013)

Науково-технічний збірник

Заснований у 1982 році

Зміст

Системи та процеси керування

Спосіб калібрування тривісного блока навігаційних акселерометрів на одновісному поворотному стенді PDF
М. Г. Черняк, В. А. Палюшок 5-15
ДИНАМІКА КУТА ПОВОРОТУ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ У КОРІОЛІСОВИХ ВІБРАЦІЙНИХ ГІРОСКОПІВ PDF (English)
V. Apostolyuk 15-21
Инженерный метод оптимизации ПИ регулятора по каналу возмущения PDF (Русский)
И. М. Голинко, А. И. Кубрак, И. Е. Галицкая 21-31

Прилади та методи контролю

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧОГО ФОКУСА ПО КУТУ АТАКИ ЛТАЛЬНОГО АПАРАТА З АЕРОСТАТИЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ PDF
О. Л. Лемко, І. В. Король 32-39
НЕПЕРЕРВНИЙ ЧАСТОТОМІР ДЛЯ ДВИГУНА-МАХОВИКА PDF
Ю. М. Маринич, Ю. М. Гуменюк, Ф. О. Іваха 39-43
Комп’ютерне модульне комбінаторно-варіаційне моделювання елементів конструкції літака PDF
В. Г. Вирченко 43-49
ВПЛИВ ІНДУКТИВНОСТІ ФАЗ НА ТОЧНІСТЬ ДВИГУНА-МАХОВИКА PDF
Ю. М. Маринич, Ю. М. Гуменюк 49-54

Механіка елементів конструкцій

ЧИСЕЛЬНО - АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОХІДНИХ СТІЙКОСТІ ТА КЕРОВАНОСТІ У ПОЗДОВЖНЬОМУ КАНАЛІ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ НОРМАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРИ МАЛИХ ДОЗВУКОВИХ ШВИДКОСТЯХ ПОЛЬОТУ PDF
О. В. Збруцький, Р. В. Карнаушенко, О. П. Мариношенко 55-68
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ ЦИЛІНДРИЧНИМИ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В РІДИНІ PDF
В. Г. Савин, Н. И. Штефан, А. А. Бабаев 68-74
ПРО НАПРУЖЕННЯ, ВИКЛИКАНІ ХВИЛЯМИ РЕЛЕЯ ПРИ СПІВУДАРІ ПРУЖНИХ ТІЛ PDF
Д. І. Ільчишина 75-80
МЕТОД СИНТЕЗА КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ ПОСИЛЕНОГО ШПАНГОУТА ФЮЗЕЛЯЖА PDF
В. В. Борисов, В. В. Сухов 80-90
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУТА ПОПЕРЕЧНОГО V КРИЛА НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ СХЕМИ «ТАНДЕМ» PDF
І. С. Кривохатько 90-101
ОКОЛОРЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ НЕСИМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
S. Trubachev, О. M. Alekseychuk 101-104
КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИ З ВІЛЬНИМ КРАЄМ PDF
О. М. Чемерис 105-111

Інтелектуальна власність

МОБІЛЬНІ РОБОТИ: МОЖЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ PDF
О. В. Збруцький, Ю. М. Савенко, Д. С. Мішкін 112-121
Комп’ютерне моделювання базової геометрії крила літака PDF
Г. А. Вірченко, Р. Г. Хачатрян 121-126