Механіка гіроскопічних систем

Рік заснування: 1982

Проблематика: висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

ISSN: 0203-3771

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». факультет авіаційних і космічних систем

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук 

Індексування: Index Copernicus International

Impact Factor ICV 2014: 45,59

Impact Factor ICV 2015: 65,75

Impact Factor ICV 2016: 70,03

Impact Factor ICV 2017: 69,10 


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 37 (2019)

Зміст

Системи та процеси керування

Аналіз інформаційних технологій керування проектними даними PDF (Русский)
Виктор Васильевич Борисов 5-16
Особливості розвитку узагальненого фарадейського ефекту для сферичних та еліпсоїдальних водойм PDF (English)
S. I. Kovalets, Oleg S. Limarchenko, V. N. Melnik 16-21
Уточнення методики побудови динамічної моделі віброізольованої гіроскопічної системи PDF
Володимир Федорович Кришталь 21-32
Застосування симетричного представлення матриці повороту до теорії гіроскопічних явищ PDF
Костянтин Вікторович Авдонін 33-42
Підвищення надійності системи автоматичної посадки квадрокоптера PDF
Олена Миколаївна Нечипоренко, Владислав Олександрович Мелашенко 42-50

Прилади та методи контролю

Калібрування тривісного блоку навігаційних акселерометрів з використанням математичного апарату еліптичних функцій PDF
Микола Григорович Черняк, Вадим Олександрович Кривоноженков, Роман В’ячеславович Чорноморець 51-60
Про теорію зіткнень пружних тіл PDF (English)
Dina Ivanivna Ilchishina, Olga Mykolaivna Ivanova, P. Palamarchyk 61-65
Про використання нелінійності маятникової системи для визначення початкових умов PDF (English)
Volodymyr Mykolaiovych Fedorov, Maksim Sergiiovych Dzerun, Nataliya Illivna Shtefan 65-74
Система позиціювання квадрокоптера на основі локальних мереж PDF
Лев Михайлович Рижков, Н О Пархоменко 75-81
Мініатюрний ультрафіолетовий піко поляриметр для дослідження стратосферного озонового шару Землі PDF
Олександр Васильович Збруцький, Т А Левченко 81-86

Механіка елементів конструкцій

Вплив геометричних параметрів щитка крюгера на підіймальну силу крила літального апарата PDF
Анатолій Станіславович Носик, Ілля Станіславович Кривохатько 87-96
Вплив генераторів вихорів на аеродинамічні характеристики літака схеми «качка» PDF
Богдан Глібович Комаров, Дмитро Миколайович Зінченко 97-109
Оптимізація роботи приладової системи вимірювання напружено – деформованого стану складних технічних об’єктів та систем PDF
Людмила Володимирівна Кузьмич 109-117
Підвищення точності мікромеханічного гіроскопа за рахунок викоритання в ситемі керування кількох однотипних чутливих елементів PDF
Олександр Васильович Збруцький, Віктор Юрійович Трунов 118-124