Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник науково-технічних праць публікує змістовні статті, що пов’язані з новітніми результатами теоретичних досліджень з питань навігації й орієнтації, керування твердими тілами, аналізу похибок гіроскопів в умовах вібрації та перенавантаження, оцінки ефективності підвищення точності приладів різними методами. Статті підготовлені провідними науковцями України та науковцями початківцями. 

Процес рецензування

Головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової науки. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).  До рецензування залучаються вчені, які є провідними спеціалістами у галузях відповідних розділів журналу.  

Рецензент у своїй роботі має оцінити статтю за наступними критеріями:

- актуальність тематики та постановки задачі;

- елементи новизни ( у постановці задачі, методиці, механічних ефектах тощо);

- недоліки роботи, зауваження та рекомендації.

Робота рецензента завершується мотивованим висновком щодо опублікування подання у збірнику. Рецензія може подаватись, як у запропонованій, так і у довільній формі, згідно вимогам редактора розділу.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому.  

У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля журналу для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу).

Затвердження змісту чергового випуску збірки фіксується протоколом засідання вченої ради НН ІАТ, про що робиться відповідна відмітка на сторінці журналу.

Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. 

  Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Приблизний термін рецензування 2-4 тижні, в залежності від необхідності доопрацювання подання.  

Прізвища рецензентів не публікуються поряд з рекомендованими до друку поданнями.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику «відкритого доступу», що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти цих статей, сканувати їх для індексування, передавати їх як дані в програмне забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, відмінних від тих, які невіддільні від доступу до самого Інтернету. Єдине обмеження на відтворення і поширення і єдину роль в авторському праві в цій галузі має полягати в тому, щоб дати авторам можливість контролювати цілісність їх роботи і право на належне визнання і процитовані.

Відповідно до тексту Будапештської Ініціативи «Відкритого доступу» http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

Етика в публікації

Pедакція журналу «Механіка гіроскопічних систем» дотримується рекомендацій та стандартів Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit), видавництва Elsevier, а також враховує досвід авторитетних міжнародних журналів та видань.
Наведені нижче принципи є обов’язковими основами і нормами професійної поведінки для всіх сторін, залучених у процес створення, розгляду і публікації наукової статті: авторів, рецензентів, редакторів, видавців і читачів. Дотримання правил етики наукової публікації всіма учасниками процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості журналу «Механіка гіроскопічних систем» в очах вітчизняного та світового наукового співтовариства та виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Оригінальність роботи та плагіат

Редакція журналу в своїй робіті використовує систему Unicheck на перевірку роботи на оригінальність та плагіат.

Процес перегляду подання

Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється авторам.
Зареєстровані рукописи надсилаються незалежним експертам для проведення наукової оцінки. Надіслані статті приймаються до публікації після позитивного висновку незалежних експертів

Вартість публікації

Журнал не бере плату за рецензування та публікацію статті. Для кожного автора публікація є безоплатною.

Конфлікти інтересів

Редакція журналу керується Положенням про відмову у публікації наукових статей (Committee on Publication Ethics, COPE), коли йде мова про відхилення статті або коригування вже надрукованої роботи. Неопубліковані матеріали у статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах. Рекламування, передрукування та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку. Редакція журналу зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей. Редакційна колегія зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з потенціальними та реальними авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їх запитання

Sponsors

  НТУУ "КПІ"

Учасник

Історія журналу

Збірник видається з 1983 року факультетом авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Статті збірника присвячені висвітленню динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах.

Сподіваємось на плідне співробітництво!

З повагою,
редакційна колегія