Редакційний штат

Відповідальний редактор

Олександр Васильович Збруцький, професор,  відповідальний редактор,  «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний секретар

Ольга МиколаЇвна Алексейчук, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна

Редколегія

Vitalіy Sukhov, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна, пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Ukraine

Janosh Narkiewiez, Poland

Václav Pístek, Director of Institute of Automotive Engineering, Brno, Czechia

Jonas Stankünas, Lithuania

Tatiana Kalganova, United Kingdom

Ivana Budinska

Володимир Борисович Ларін, зав. відділом Інституту механіки НАН України

Alexander Grygorenko, зав. відділом Інституту механіки НАН України

Володимир Миколайович Федоров, в.о.зав. кафедри теоретичної механіки НТУУ «КПІ», Ukraine

Юліан Михайлович Туз, д.т.н., професор, зав. кафедри НТУУ «КПІ»

Здобуслав Горай, професор, зав. каф. Варшавського техноло- гічного університету, Poland

Prof., Doc.Tech.Sc. Vitalii Semenovich Didkovskyi, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Лев Михайлович Рижков, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Ukraine

Технічний секретар

Світлана Григорівна Степаненко, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна