Редакційний штат

Редактори

  1. Svitlana Grygorivna Stepanenko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
  2. Ольга МиколаЇвна Алексейчук, НТУУ "КПІ", Україна
  3. Володимир Миколайович Федоров, в.о.зав. кафедри теоретичної механіки НТУУ «КПІ», Україна
  4. Олександр Васильович Збруцький, професор, декан ФАКС НТУУ «КПІ» , відповідальний редактор, Україна

Редактори розділів

  1. Лев Михайлович Рижков, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна
  2. Володимир Степанович Блінцов, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
  3. Здобуслав Горай, професор, зав. каф. Варшавського техноло- гічного університету, Польща
  4. Prof., Doc.Tech.Sc. Vitalii Semenovich Didkovskyi, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Літературні редактори

  1. Вікторія Володимирівна Губська, НТУУ "КПІ", Україна
  2. Світлана Світлана Валеріївна Вадальська, Національний технічних університет України "Київський політехнічний інститут", Україна