Механіка гіроскопічних систем

Рік заснування: 1982

Проблематика: висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

ISSN: 0203-3771

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». факультет авіаційних і космічних систем

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук 

Індексування: Index Copernicus International

                      Impact Factor ICV 201445,59 

                      Impact Factor ICV 2015: 65,75 

Impact Factor ICV 2016 = 70.03

Impact Factor ICV 2017 = 69.10


№ 35 (2018)

Зміст

Системи та процеси керування

Системний підхід до сертифікації динамічних стендів комплексних тренажерів повітряних суден PDF
Володимир Володимирович Кабанячий 5-11
Підвищення точності інерціальної навігаційної системи засобами технічного зору PDF (Русский)
Р. С. Котвицкий, Александр Васильевич Збруцкий, Анна Владимировна Сарибога 12-18
Механічні системи у керуванні літаком PDF
Тамара Тимофіївна Сілакова 19-30
Формування випробувальних сигналів спеціальної форми на основі експоненціальних сплайнів PDF
Юрій Сергійович Шумков, Максим Вячеславович Гращенко, Владислав Сергійович Дараган 30-40

Прилади та методи контролю

Підвищення надійності магнітометричної системи літального апарату PDF
Олена Миколаївна Нечипоренко, Сергей С. Брижан 41-49
Розробка мікропроцесорної системи вимірювання кутів нахилу нерухомого об’єкту від площини горизонту PDF
М. Г. Скрипковська, Микола Григорович Черняк, Марина Валерівна Добролюбова 49-66
Критерій раціонального вибору параметрів безпілотного літального апарату на сонячній енергії PDF
Ярослав Сергійович Козей 67-74

Механіка елементів конструкцій

Адаптивна вінглета PDF
Тарас Олегович Семків, Дмитро Миколайович Зінченко 75-81
Визначення параметрів лазерного формоутворення виробів з зміцненного дуралюміну PDF
Юрій Валентинович Ключников, Анатолій Миколайович Лутай, В. В. Синюченко 82-91
Визначення напружено-деформованого стану колеса центробіжної турбомашини PDF (English)
Ольга МиколаЇвна Алексейчук, Сергій Іванович Трубачев 103-109
Вплив типу оперення літального апарата схеми «качка» на розподіл аеродинамічного навантаження по крилу PDF
Андрій Попов, Дмитро Миколайович Зінченко 93-103
Оцінка стану динамічного стенду авіаційного тренажера PDF
Володимир Володимирович Кабанячий, Сергій Сергійович Янковський 110-120
Дослідження пружно-деформованого стану жорсткого та пружного крила великого подовження PDF
Юрій Іванович Бондар, Олексій Олексійович Птіцин 120-136