ПРЯМА ТА ОБЕРНЕНА ЗАДАЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ ЦИЛІНДРИЧНИМ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ

Віктор Гурьєвич Савін, Ж. В. Сотула, Наталля Іллівна Штефан

Анотація


Розглянута робота виконана в інтересах прикладної гідроакустики і стосується класу задач нестаціонарної гідроелектропружності п’єзокерамічних перетворювачів, що контактують з рідиною.

В якості об’єкта дослідження вибрано тонкостінний циліндричний випромінювач, що поляризований в радіальному напрямі електродами, які повністю покривають його внутрішню і зовнішню поверхні. До перетворювача підводиться електричний збуджуючий імпульс, що викликає сумісну нестаціонарну поведінку оболонки та рідини.

Розглянуто два варіанти нестаціонарного збудження, коли заданому нестаціонарному напруженню ставиться у відповідність шуканий акустичний імпульс (пряма задача). Одночасно розглянута й обернена задача, розв’язання якої дозволяє визначити невідоме електричне напруження, яким необхідно збуджувати перетворювач для того, щоб в зовнішнє середовище випромінювати акустичний імпульс вимагаємої конфігурації.

У математичній постановці й при розв’язанні задачі залучена лінійна теорія тонких електропружних оболонок, для динамічного опису яких виправдане застосування гіпотез Кіргофа-Лява, а також рівняння ідеально стисливого середовища (акустичне наближення).

Формулювання задачі допускає виконання умов безвідривного контакту перетворювача з середовищем, а також затухання розповсюджуючих хвиль на нескінченності.


Ключові слова


циліндричний перетворювач; випромінювання; акустичні імпульси

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бабаев, А. Э. Действие нестационарного электрического сигнала на пьезокерамическую цилиндрическую оболочку, контактирующую с жидкостью [Текст]/ А. Э. Бабаев// Акустический журнал. -1987. -35, №3, -С.938-940.

Бабаев, А. Э. Излучение звука системой пьезокерамических сфериче-ских оболочек при электрическом импульсном излучении [Текст]/ А. Э. Бабаев, В. Г. Савин, А. И. Стадник// Прикладная механика. -1988. -24, №10, -С.34-40.

Савин, В. Г. Излучение акустических импульсов сферическимпьезо-вибратором[Текст]/ В. Г. Савин// Акустический журнал. -1991. -37, №6, -С.1194-1198.

Савин, В. Г. Преобразование акустических импульсов в электрические цилиндрической пьезокерамической оболочкой [Текст]/ В. Г. Савин// Акустический журнал. -1992. -38, №1. –С.144-149.

Бабаев, А. Э. Нестационарные режимы излучения системами двух многомодовых цилиндрических преобразователей [Текст]/ А. Э. Бабаев, В. Г. Савин, А. А. Лейко// Акустический журнал. -1995. -41, №4, -С.554-558.

Савин, В. Г. Излучение акустических импульсов сферическим тонко-стенным пьезокерамическим преобразователем, находящимся в упругом экране [Текст]/В. Г. Савин, И. О. Моргун// Электроника и связь. -2006, №1, -С.58-63.

Савин, В. Г. Гидроакустический информационный канал, содержащий сферические пьезоэлектрические преобразователи [Текст]/ В. Г. Савин, В. Т. Маципура, И. О. Моргун// Інформ. сист., механіка та керування. -2011, №6 , -С.15-27.

Савин, В. Г. Уравнениеколебанийпьезокерамических сферических и цилиндрических оболочек [Текст]/ В. Г. Савин, И. О. Моргун// Інформ. сист., механіка та керування. -2010, №5, -С.85-87.

Бабаев, А. Э. Аналитический метод решения задач излучения нестационарных волн сферическимпьезообразователем[Текст]/ А. Э. Бабаев, В. Г. Савин, А. В. Джулинский// Теоретическая и прикладная механика. -2003, №37, -С.195-199.

Бабаев, А. Э. Излучение акустических импульсов заданного профиля электроупругой цилиндрической оболочкой [Текст]/ А. Э. Бабаев, В. Г. Савин, Ю. В. Кожемяка// Теоретическая и прикладная механика. -2001,№33. –С.186-191.

Савин, В. Г. Режимы электрического возбуждения сферического пьезпреобразователя, обеспечивающие излучение акустических импульсов заданного профиля[Текст]/ В. Г. Савин, А. Э. Бабаев, А. В. Джулинский// Электроника и связь. -2001,№12. –С.3-7.

Гринченко, В. Т. Механика связанных полей в элементах конструкций [Текст] Т.5/ В. Т. Гринченко, А. Ф. Улитко, Н. А. Шульга// Электроупругость. –К.: Наукова думка, 1989. -280 с. ISBN 5-12-000378-8

Дидкин, В. А. Операционное исчисление [Текст]/ В. А. Дидкин, А. П. Прудников. –М. : Высшая школа, 1966. -406 с.

Бабаев, А. Э. Нестационарные волны в сплошных средах [Текст]/ А. Э. Бабаев. –К.: Наукова думка, 1990. -176 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377125201258822

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Віктор Гурьєвич Савін, Ж. В. Сотула, Наталля Іллівна Штефан