№ 25 (2012)

Зміст

Системи та процеси керування

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ СИЛОВОГО ШПАНГОУТА ФЮЗЕЛЯЖУ ЛІТАКА PDF
Геннадій Анатолійович Вірченко, К. Я. Черноштан 5-11
ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ПАРАМЕТРІВ ДВОКІЛЬЦЕВОГО ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНОГО ГІРОСКОПА PDF (Русский)
Тетяна Василівна Балабанова 11-21
КОМПЕНСАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОХИБОК У КОРІОЛІСОВИХ ВІБРАЦІЙНИХ ГІРОСКОПАХ PDF (English)
Vladislav Apostolyuk, V. Chikovani 22-29
МЕТОД Hoo СИНТЕЗУ В ЗАСТОСУВАННІ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ХВИЛЬОВОЮ КАРТИНОЮ КОРІОЛІСОГО ВІБРАЦІЙНОГО ГІРОСКОПА PDF (English)
О. І. Мокренко, Олег Миколайович Мелащенко 29-39
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАЄКТОРІЙ І ВПЛИВУ ВІТРУ НА ТОЧНІСТЬ НАВЕДЕННЯ БпЛА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ САМОНАВЕДЕННЯ PDF
Лев Михайлович Рижков, Костянтин В. Пономаренко 39-49

Прилади та методи контролю

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РУХОМ АВТОМОБІЛЯ PDF (English)
Олександр Васильович Збруцький, М. Кавешгар 50-61
ОСОБЛИВОСТІ АРИФМЕТИЗАЦІЇ ДИСКРЕТНИХ ВЕРБАЛЬНИХ ШКАЛ PDF
Ніна Антонівна Яремчук, Ольга Ю. Редьога, О. М. Сікоза 61-67
Мінімізація похибки експеримен-тального визначення перехідних характеристик лінійних аналогових пристроїв із зосередженими параметрами PDF
Юрій Сергійович Шумков, Маріна Валеріївна Добролюбова 67-77
АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ АЛГОРИТМІВ ІНТЕГРУВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ РІВНЯНЬ РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА PDF
Олег Миколайович Мелащенко, Б. В. Воловик 78-86
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИСОТИ ПОЛЬОТУ НАД ПІДСТИЛАЮЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКРАНОПЛАНУ PDF
Олег Львович Лемко, С. Б. Андрієнко 86-93

Механіка елементів конструкцій

ПРЯМА ТА ОБЕРНЕНА ЗАДАЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ ЦИЛІНДРИЧНИМ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ PDF (Русский)
Віктор Гурьєвич Савін, Ж. В. Сотула, Наталля Іллівна Штефан 94-102
ДИНАМІЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ СКЛЕЄНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Н. Є. Ткаченко, М. К. Шекера 102-112
ОЦІНКА АЕРОДИНАМІКИ ПРОФІЛЮ З ЗМІННОЮ КРИВИЗНОЮ PDF (Русский)
Ярослав С. Козей, Д. І. Туграк, Віталій Віталійович Сухов 112-117
ЗГИННІ ТА ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИНИ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНЬОЇ ОСНОВИ PDF (English)
Сергій Іванович Трубачев, Ольга Миколаївна Алексейчук 117-123
ЗМІНА МІЦНОСТІ ПРИРОДНиХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ЗМІННИХ НОРМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF (English)
T Olevskaya, E. Kolunaev 123-129

Інтелектуальна власність

ГЛІСАДНІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ПОСАДКИ ГЕЛІКОПТЕРА НА ПАЛУБУ ТА ЇХ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
О. Є. Ліждвой, В. Г. Колобродов 130-138