DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377125201258778

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАЄКТОРІЙ І ВПЛИВУ ВІТРУ НА ТОЧНІСТЬ НАВЕДЕННЯ БпЛА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ САМОНАВЕДЕННЯ

Лев Михайлович Рижков, Костянтин В. Пономаренко

Анотація


            Проведено аналіз спрощених кінематичних рівнянь руху по траєкторії наведення, що враховують вітер. Досліджено аналітичний розв’язок цих рівнянь та проаналізовано основні властивості траєкторій при самонаведенні методом прямого наведення, методом погоні та методом пропорційного наведення. При порівнянні траєкторій наведення аналізується характер зміни таких параметрів руху, як кути орієнтації вектора швидкості – кут нахилу траєкторії та курс, кут атаки, циліндричні і прямокутні координати. Окремо проаналізовано вплив вітру на характер зміни цих параметрів при застосуванні різних методів самонаведення. Показано, що найбільші викривлення траєкторії і промах від дії вітру мають місце при застосуванні методу прямого наведення, в той час як при пропорційному наведенні вплив вітру практично відсутній. Для підтвердження зроблених висновків приведено результати моделювання із застосуванням моделі, яка описана у попередніх роботах авторів.


Ключові слова


пряме наведення, метод погоні, пропорційне наведення, вплив вітру, властивості траєкторій, промах

Повний текст:

PDF

Посилання


Лебедев А. А. Динамика систем управления беспилотными летатель-ными апаратами [Текст]// А. А. Лебедев, В. А. Карабанов / – М.: Машиностроение, 1965, 528 с.

Пономаренко К. В. Розробка математичної моделі літального апарату, що обертається навколо поздовжньої осі, з урахуванням вітру та її аналіз [Текст]// К. В. Пономаренко, В. В. Попов, Л. М. Рижков/ Інформаційні системи, механіка та керування рухом. – 2011. – Вип. 6. – С. 80–88.

Лебедев А. А. Динамика полета беспилотных летательных аппара-тов.[Текст] // А. А. Лебедев, Л. С. Чернобровкин /– М.: Машиностроение, 1973.– 548 с.

Соловей Э. Я. Динамика систем наведения управляемых авиа-бомб.[Текст] // Э. Я. Соловей, А. В. Храпов / – М.: Машиностроение, 2006.– 328 с.

Кринецкий Е. И. Системы самонаведения.[Текст] // Е. И. Кринецкий /– М.: Машиностроение, 1970. – 236 с.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10