ТЕМПЕРАТУРНЕ КАЛІБРУВАННЯ ТРИВІСНОГО БЛОКУ НАВІГАЦІЙНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ

Mykola Hryhorovuch Chenyak, Kateryna Rodionivna Vidyakina

Анотація


 Розглянуто спосіб температурного калібрування трьохосного блока навігаційних акселерометрів за допомогою кантувача. Отримані поліноміальна та кусково-лінійна моделі температурних похибок. Запропоновані шляхи алгоритмічної компенсації температурних похибок. Експериментально підтверджено адекватність розробленого способу температурного калібрування блоку навігаційних акселерометрів.


Ключові слова


тривісний блок навігаційних акселерометрів; температурне калібрування; математична модель ідентифікації; метрологічна модель; температурна похибка; алгоритмічна компенсація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Черняк, М. Г. Спосіб калібрування тривісного блока навігаційних акселерометрів на одновісному поворотному стенді [Текст]/ М. Г. Черняк, В. А. Палюшок // Механика гироскопических систем. – 2013. – Вип. 26. – С. 5–15.

Земельман, М. А. Автоматическая коррекция погрешностей измерительных устройств [Текст] / М. А. Земельман - М.: Изд-во стандартов, 1972. –342с.

Калинин, М. А. О компенсации температурного ухода коэффициента преобразования акселерометра АЛЕ-055 [Текст]/ М. А. Калинин// Датчики и системы. – 2004. – № 2. – С. 33–35.

Головач, С. В. комплексная алгоритмическая компенсація температурного дрейфа измерительного канала трехосного акселерометра в составе БИНС [Текст]/ С. В. Головач // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Приладобудування". – 2015. – Вип. 50(2). – С. 27–34.

Успенский, В. Б. Метод калибровки акселерометрического измерительного модуля [Текст]/ В. Б. Успенский, М. В. Некрасова // Вестник НТУУ “КПИ”. Серия Приладобудування - 2012. - Вип. 44(1). - С.15 23.

Гантмахер, Ф. Р. Теория матриц [Текст]/ Ф. Р. Гантмахер – М.: Наука, 2 изд., 1967. — 576 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377131201678048

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Mykola Hryhorovuch Chenyak, Kateryna Rodionivna Vidyakina