Методика визначення площини географічного меридіану наземним маятниковим гірокомпасом в режимі експоненційного розгону його ротора

Volodymyr Fedorov, Anton Olefir, Bohdan Ivanov

Анотація


Запропоновано метод визначення положення географічного меридіана триступеневим  маятниковимгірокомпасом в процесі експоненційного розгону його ротора. Отримані алгоритми ідентифікації початкового положення вісі ротора, в основу яких покладені як властивості рішень диференційних рівнянь руху гірокомпаса, так і саме рівняння.Розглянуті результати моделювання відповідних алгоритмів обробки інформації. Показані переваги запропонованої методики у порівнянні з традиційними.


Ключові слова


гірокомпас; географічний меридіан; експоненційний розгон

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ройтенберг Я. П. О некоторых косвенных методах получения информации о положении управляемой системы в фазовом пространстве/ Я.П.Ройтенберг// ПММ,1961. т.ХХУ, вып.З, с.440-444.

Федоров В. Н. Алгоритм определения положения географического меридиана трехстепенным маятниковым гирокомпасом во время экспоненциального выбега его ротора/ В. Н. Федоров, Н. И. Штефан// Сборник докладов Х-й Международной научно-технической конференции «Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование ракетно-космической техники» - Киев, 16-17 апреля 2015. - с.675-680.

Патент Украины UA №101962 на полезную модель. Способ определения направления географического меридиана маятниковым гирокомпасом/ Федоров В. Н., Штефан Н. И. Заявлено 06.03.2015. Опубликовано 12.10.2015. Бюллетень №19 – 5 с.

Федоров В.Н. Об определении положения географического меридиана трехстепенным маятниковым гирокомпасом во время разгона его ротора. /В. Н. Федоров// Механіка гіроскопічних систем.-2014.-№27.-с.30-36.

Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям/ Камке Э. - М.: Наука, 1971. - 576 с.

Волков Е. А. Численные методы/ Волков Е.А. - М.: Физматлит, 2003.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377130201569529

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Volodymyr Fedorov, Anton Olefir, Bohdan Ivanov