DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377129201560714

Аеродинамічне проектування адаптивного крила літака гібридної конструкції

Дмитро Жданов, Дмитро Зінченко

Анотація


У статті ставиться завдання у проектуванні крила легкого літака короткого злету та посадки, котре деформується під час польоту. Автори вперше проводять аналіз впливу деформацій крила на цого аеродинамічні характеристики.

Ключові слова


Адаптивне крило; крило; механіка елементів та конструкцій; аеродинаміка; гібридна конструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ландау Л. Д. Гідродинаміка / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц., 1986. – 736 с.

Jacob J. D. Design and Flight Testing of Inflatable Wings with Wing Warping / J. D. Jacob, A. Simpson, S. Smith.

Simpson A. D. BIG BLUE: A High-Altitude UAV Demonstrator of Mars Airplane Technology / A. D. Simpson. // IEEE Aerospace Conference. – 2005.

BIG BLUE II: Mars Aircraft Prototype with Inflatable-Rigidizable Wings / [A. D. Simpson, J. D. Jacob, S. W. Smith та ін.]. // AIAA Aerospace Sciences Meeting. – 2005.

Définition du Woopy-Fly [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://fly.woopyjump.com/index.php/fr/definition-du-woopy-fly.html.

Goodyear Inflatoplane [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Goodyear_Inflatoplane.

Зінченко. Д. М. Моделювання обтікання ЛА панельно-вихровим методом програмування. Метод. вказівки по створенню розрахункових моделей для панельно-вихрового методу для спеціалістів та магістрів напряму 6.051101 "Авіа- та ракетобудування" / Дмитро Миколайович Зінченко.. – Киів: НТУУ "КПІ", 2013. – 23 с.

Справочник Авиационных Профилей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kipla.kai.ru/liter/Spravochnic_avia_profiley.pdf.

Житомирський Г. І. Конструкция самолетов: Учебник для студентов авиационных специальностей вузов. / Г. І. Житомирський. – Москва: Машиностроение, 1991. – 400 с.
Copyright (c) 2019 Дмитро Жданов, Дмитро Зінченко

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10