ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНОЇ ТОЧНОСТІ КАЛІБРУВАННЯ ТРИВІСНОГО БЛОКА НАВІГАЦІЙНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ НА ОДНОВІСНОМУ ПОВОРОТНОМУ СТЕНДІ

Микола Григорович Черняк, Владислав Володимирович Рибак, Віктор Анатолійович Палюшок

Анотація


Розроблена математична модель похибок ідентифікації коефіцієнтів метрологічної моделі блока акселерометрів при його калібруванні на одновісному поворотному стенді. Отримані вирази для визначення вимог до точностних характеристик стендового обладнання, для виконання на ньому калібрування блока навігаційних акселерометрів з заданою точністю.

Ключові слова


тривісний блок навігаційних акселерометрів; калібрування; математична модель похибок; точностні вимоги до стендового обладнання .

Повний текст:

PDF

Посилання


Tuck K. (2012) Offset Calibration of the MMA8451, 2, 3Q // Freescale Semiconductor. Document Number: AN4069 Rev.

Шаврин В.В. Калибровка микроэлектромеханических датчиков ускорений и угловых скоростей в бесплатформенных инерциальных навигационных системах/ В.В. Шаврин, А.С. Конаков, В.И. Тисленко // Доклады ТУСУРа. – 2012. - № 1 (25), часть 2 – C.265-269

Успенский В. Б. Метод калибровки акселерометрического измерительного модуля/ В. Б. Успенский, М.В. Некрасова // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія: "Приладобудування". – 2012. – № 44. – С. 15 – 23.

Schubert F. (2005) Calibration and Enhancement of Inertial Measurement Units // European Conference Aerospace Sciences (EUCASS). P. 24-28.

Keeyoung C. (2010) Calibration of Inertial Measurement Units Using Pendulum Motion/ C. Keeyoung, J. Se-ah, K. Yongho // Int’l J. of Aeronautical & Space Sci. - P.234–239.

Черняк М. Г. Спосіб калібрування тривісного блока навігаційних акселерометрів на одновісному поворотному стенді/ М. Г. Черняк, В.А. Палюшок // Механика гироскопических систем. – 2013. –№ 26. – С. 5 - 15.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377128201438955

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Микола Григорович Черняк, Владислав Володимирович Рибак, Віктор Анатолійович Палюшок