МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДАТЧИКІВ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ

В. Б. Успенський, О. А. Татаринова, Ю. Н. Коритко

Анотація


Розглядається задача планування експерименту з визначення теплового дрейфу датчика кутової швидкості. Пропонується методика побудови програми експерименту, що забезпечує виконання ряду загальних і специфічних вимог. Методика заснована на моделюванні спрощеного динамічного процесу зміни внутрішньої температури приладу в залежності від зовнішньої. Результати експерименту підтверджують ефективність розробленої методики.


Ключові слова


датчик кутової швидкості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Волынский Д. В. Калибровка волоконно-оптических гироскопов в со-ставе бескарданных инерциальных измерительных модулей // Д. В. Волынский, E. В. Драницына, А. А. Одинцов, А. А. Унтилов / Гироскопия и навигация. – 2012. – №2 (77). – С.56-68.

Емельянцев Г.И. О калибровке бескарданного инерциального измерительного модуля на ВОГ в условиях стенда // Г. И. Емельянцев, Е. В. Драницына, Б. А. Блажнов / Гироскопия и навигация. – 2012. – №3 (78). – С.55-63.

Джашитов В.Э. Математические модели теплового дрейфа гироскопических датчиков инерциальных систем // В. Э. Джашитов, В. М. Панкратов / – СПб.: ГНЦ РФ – ЦНИИ «Электроприбор», 2001. – 150с.

Погорелов С. Ю. Температурное поле резонатора кольцевого лазерного гироскопа при различной конфигурации теплоотводящих элементов // С. Ю. Погорелов, К. Ю. Счастливец и др. / Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков, 2005. – №20. – С.3-8.

Погорелов С.Ю. Уточнение расчетной модели кольцевого лазерного гироскопа на основе экспериментальных данных. // С. Ю. Погорелов, К. Ю. Счастливец / Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков, 2005. – №47. – С.153-158.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377127201437941

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 В. Б. Успенський, О. А. Татаринова, Ю. Н. Коритко