DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377127201437929

РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОТОКУ ПУЛЬСУЮЧОГО ГАЗУ В НАПІВБЕСКІНЕЧНІЙ ТРУБІ

Валерий Петрович Зинченко, С. Валериевич Зинченко, Н. В. Ногин, Ли Вей Ли Вэй

Анотація


Запропоновано метод розв'язання задачі нестаціонарного потоку пульсуючого нестисливого ( p=const) ізотермічного (T=const ) газу в напівнескінченній циліндричній трубі (радіус a=const ) в горизонтальній площині без урахування об'ємних сил. Для випадку періодичного закону зміни тиску отримано розв’язок рівнянь Нав'є - Стокса на основі швидкозбіжних подвійних функціональних рядів, показана ідентичність розв’язку з розв’язком приватної граничної задачі теплопровідності.


Ключові слова


нестаціонарний поток; розв’язок рівнянь Нав'є – Стокса

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Зинченко В. П. Метод моделирования динамических процессов в аэродинамических трубах малых дозвуковых скоростей // В. П. Зинченко, В. М. Египко / К., 1996. – 19 с. (Преп./ НАН Украины Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова; 96–13).

Ли Вэй Алгоритм управления потоком в аэродинамической трубе // Ли Вэй, С. В. Зинченко, В. П. Зинченко, И. П. Муха, Э. Э. Кулиев/ УСиМ, 2014. – № 3. – С. 52 – 60.

Громека И. С. Собр. соч. – М: АПССР, 1952. – 302 с.

Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа // Л. Г. Лойцянский / – М: Наука, 1973. - 848 с.

Седов Л. И. Механика сплошной среды // Л. И. Седов / - М.: Наука, 1973. т. 1, 2.

Ногін М. В. Періодичний рух в’язкої нестисливої рідини в необмеженій циліндричній трубі// М. В. Ногін/ Вісник ХПІ, 2013. – м. Харків, – С. 46– 54.

Тихонов А. Н. Уравнения математической физики // А. Н. Тихонов, А. А. Самарский / - М.: Наука, 1972. – 735 с.

Грей Э. Функции Бесселя и их приложения в физике и механике // Э. Грей, Г. Метьюз / – М.: ИЛ, 1949, – 348 с.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10