DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771342017130233

Відновлення сигналу збурення, що викликано аперіодичним процесом, у разі визначення постійного корисного сигналу

Григлрій Петрович Гречка

Анотація


Розглянуто загальний розв’язок  однорідного  диференціального рівняння другого порядку, який описує аперіодичні процеси. Виходячи із системи чотирьох  трансцендентних рівнянь, складеної  із похідних до четвертого порядку включно цього розв’язку, визначаються амплітуди та декременти затухань цих процесів. Знання цих параметрів дозволяє описати сигнал завади як функції часу.


Ключові слова


однорідне диференціальне рівняння другого порядку; розв’язок рівняння; похідні розв’язку до четвертого порядку; аперіодичні коливання та їх параметри: амплітуди та декременти затухання

Повний текст:

PDF

Посилання


Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству / Под общ. ред. С. Н. Конюхова. – Д.: АРТ- ПРЕСС, 2009. – 832 с.

Гречка Г. П. Відновлення корисного постійного сигналу, порушеного аперіодичними збуреннями. – Інформаційні системи, механіка та керування. - К.: Національний технічний університет «КПІ», 2015. Випуск 13. – С. 68–72.

Заездный А. М. Обработка сигналов на основе использования их структурных свойств. // А. М. Заездный, Е. И. Плоткин, Ю. И. Черкасский /– Радиотехника, 1971, т. 26, № 9. – С. 18–24.

О погрешностях дискретных структурно-сигнальных ИНЧ частотомеров. – Сб. статьей «Автоматизация в нефтедобывающей промышленности». – Нальчик: Эльбрус, 1974, выпуск 3. – С. 130 135.

Андронов А. А.– Теория колебаний. / А. А. Андронов, А. А. Витт, С. Э. Хайкин //М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы. 1981. – 568 с.

Ракаев А. П. Измерение постоянной составляющей механической величины частотними преобразователями./ А. П. Ракаев / – Автореферат диссертации на cоискание ученой степени к.т.н. – М. 1973.– 26 с.

Энциклопедия элементарной математики /Под ред. П. С. Александрова, А. И. Маркушевича, А. Я. Хинчина. Книга вторая. Алгебра. – М. – Л.: Государстенное изд-во технико-теоретической литературы, 1961. – 424 с.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10