DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771342017130225

Процедура синтезу багатовимірного регулятора для прецизійного кондиціонера із паровим зволожувачем

Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька

Анотація


Система автоматичного керування (САК) кондиціонера розглядається в рамках єдиного комп’ютерно-інтегрованого комплексу із технологічними взаємозв’язками між обладнанням кондиціонера. Враховуючи наявність динамічних моделей кліматичного обладнання у просторі станів (розроблені авторами в попередніх роботах), для стабілізації параметрів мікроклімату у приміщенні отримана комплексна математична модель прецизійного кондиціонера із паровим зволожувачем з врахуванням технологічних зв’язків між кліматичним обладнанням. Від існуючих динамічна модель відрізняється врахуванням технологічних взаємозв’язків при послідовній обробці припливного повітря на кліматичному обладнанні та використанням параметру вологовмісту (замість відносної вологості) для моделювання масообміну у процесі підготовки повітря. Запропоновано процедуру синтезу оптимального багатовимірного лінійно-квадратичного цифрового регулятора у просторі станів, яка враховує логічні перемикання у роботі кліматичного обладнання для модифікованого алгоритму керування за методом “оптимального режиму”. Імітаційне моделювання перехідних процесів для САК прецизійного кондиціонера підтвердила ефективність запропонованої процедури синтезу багатовимірного регулятора. Додаткова умова – зручність використання отриманої моделі у середовищі MatLAB.


Ключові слова


промисловий кондиціонер; система керування; паровий зволожувач; математична модель; простір станів; цифровий регулятор

Повний текст:

PDF

Посилання


Голінко І. М. Принципи синтезу автоматичних систем керування промисловими кондиціонерами / І. М. Голінко // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2016, № 8. – С. 33–42.

Голінко І. М. Оптимізація багатовимірних систем керування для комплексів штучного мікроклімату / І. М. Голінко, І. Є. Галицька // Прикарпатський вісник НТШ. Серія Число. –2016, № 1(33). – С. 61–73.

Голінко І. М. Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів / І. М. Голінко, І. Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2016, № 15. – С. 83–92. DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201686207.

Голінко І. М. Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера / І. М. Голінко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. –2014, № 6. – С. 27–34.

Голінко І. М. Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну для камери парового зволоження / І. М. Голінко, І. Є. Галицька, В. Ю. Степаненко // Прикарпатський вісник НТШ. Серія Число. –2014, № 1(25). – С. 54–62.

Голінко І. М. Моделювання та оптимізація систем керування [Текст]: монографія / І. М. Голінко, А. І. Кубрак. –Кам'янець–Подільський: ПП Буйницький, 2012. – 262 с.

Рей У. Методы управления технологическими процессами / У. Рей. –М.: Мир, 1983. – 368 с.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10