DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377127201437938

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО МЕРИДІАНУ ТРИСТУПЕНЕВИМ МАЯТНИКОВИМ ГІРОКОМПАСОМ В РЕЖИМІ ЛІНІЙНОГО РОЗГОНУ ЙОГО РОТОРА

Володимир Миколайович Федоров

Анотація


Розглядається можливість визначення положення географічного меридіану триступеневим маятниковим гірокомпасом під час розгону його ротора. Цей підхід дозволить суттєво скоротити час визначення меридіана, оскільки, по-перше, режим розгону ротора стає «штатним», а не баластним режимом роботи гірокомпаса, як це було раніше, та, по-друге, відпадає необхідність в спеціальних засобах боротьби з неконтрольованим шкідливим моментом навколо вертикальної вісі чутливого елемента внаслідок того, що зміщення положення рівноваги азимутальних коливань, яке він визиває, є змінним у часі, що дозволяє визначити величину моменту в процесі одного вимірювання.

У випадку лінійного розгону ротора отриманий аналітичний закон азимутального руху чутливого елемента, який може бути покладений в основу алгоритму обробки інформації.


Ключові слова


наземний гірокомпас; розгон ротора; географічний меридіан

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ройтенберг Я. Н. О некоторых косвенных методах получения информации о положении управляемой системы в фазовом пространстве // Я. Н. Ройтенберг / ПММ,1961. т. ХХУ, вып. 3, с.440-444.

Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям // Э. Камке / – М. : Наука, 1971. – 576 с.

Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами. Под ред. Абрамовица М. и Стиган И. – М. : Наука, 1979. – 832 с.

Янке Е. Специальные функции. Формулы, графики, таблицы // Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш/ - М.: Наука, 1977. – 344 с.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List     

Impact Factor ICV 2014: 45,59

Impact Factor ICV 2015: 65,75

Impact Factor ICV 2016: 70,03

Impact Factor ICV 2017: 69,10