DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377127201438465

КОМП’ЮТЕРНІ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНІ ГЕОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСОБИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІТАКА

Володимир Володимирович Ванін, Генадій Анатолійович Вірченко, Олександр Васильович Збруцький

Анотація


Проаналізовано питання ефективного застосування структурно-параметричної методології формоутворення для проведення комплексної  оптимізації промислової продукції. На прикладі варіантного конструкторсько-технологічного проектування лонжерона крила сучасного літака подано основні прийоми розробленої методики. Акцентовано увагу на їх універсальному та інваріантному характері щодо різноманітних опрацьовуваних об’єктів і процесів. Окреслено перспективи подальшого розвитку розглянутого напрямку наукових досліджень стосовно поширення практичного використання їх результатів під час комп’ютерного моделювання інших виробів машинобудування.


Ключові слова


літак; лонжерон крила; оптимальне проектування; структурно-параметричні геометричні моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванін В. В. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання [Текст] / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Геометричне та комп’ютерне моделювання: зб. наук. праць. – Вип. 23. – Харків: ХДУХТ, 2009. – С. 42-48.

Вірченко Г. А. Деякі питання комп’ютерного структурно-параметричного конструювання вузлів літака [Текст] / Г. А. Вірченко // Інформаційні системи, механіка та керування: наук.-техн. зб. – Вип. 1. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 70-76.

Вірченко В. Г. Комп’ютерне модульне комбінаторно-варіаційне моделювання елементів конструкції літака [Текст] / В.Г. Вірченко // Механіка гіроскопічних систем: зб. наук. праць. – Вип. 26. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 43-49.

Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики [Текст] /Ю. М. Коршунов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 496 с.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List     

Impact Factor ICV 2014: 45,59

Impact Factor ICV 2015: 65,75

Impact Factor ICV 2016: 70,03

Impact Factor ICV 2017: 69,10