DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377127201437914

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ КУТОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МІКРОСУПУТНИКА МЕТОДОМ КАЛМАНА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ШУМІВ ВИМІРЮВАННЯ» МІСТИТЬ

Олег Миколайович Мелащенко, Лев Михайлович Рижков, А. М. Лукавий

Анотація


Досліджується точність кутової орієнтації мікросупутника методом Калмана в умовах невизначеності та шумів вимірювання, де в якості математичного апарату використовується алгебра кватерніонів. Позиційними датчиками обрано магнітометр та датчик Сонця.


Ключові слова


оцінка точності кутової орієнтації; вектор стану; фільтр Калмана; кватерніони

Повний текст:

PDF

Посилання


Мелащенко О. М. Дослідження гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника з оцінюванням фазового вектора фільтром Калмана // О. М. Мелащенко, Л. М. Рижков / Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2008. – №2. С. 61-67.

Иванов Д. С. Алгоритм оценки параметров ориентации малого космического аппарата с использованием фильтра Калмана // Д. С. Иванов, С. О. Карпенко, М. Ю. Овчинников/ (Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН). – М., 2009. – 32 с.

Консультационный центр MatLab компании Softline // – URL: http://matlab.exponenta.ru.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List     

Impact Factor ICV 2014: 45,59

Impact Factor ICV 2015: 65,75

Impact Factor ICV 2016: 70,03

Impact Factor ICV 2017: 69,10