DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377128201437634

АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА СХЕМИ «ТАНДЕМ»

Ілля Станіславович Кривохатько, Віталій Вікторович Сухов

Анотація


В роботі уточнено аналітичний метод визначення скосу потоку за крилом, аеродинамічних коефіцієнтів піднімальної сили та моменту тангажа літального апарату схеми «тандем». Математична модель базується на формулі Біо-Савара та уникає наближеного обчислення невизначених інтегралів згідно класичної теорії. Метод придатний при низьких числах Маха і довільних числах Рейнольдса. Проведено порівняння результатів, отриманих згідно даного методу, з експериментальними даними; отримано добре узгодження теорії з результатами випробувань в аеродинамічній трубі. Створена математична модель дозволяє в майбутньому оптимізувати аеродинамічний обрис літального апарату схеми «тандем» за різними критеріями.


Ключові слова


аеродинамічні характеристики; схема «тандем»; скіс потоку; коефіцієнт піднімальної сили; коефіцієнт моменту тангажа

Повний текст:

PDF

Посилання


Збруцький О.В. Безпілотні літальні апарати контейнерного старту: сучасний стан і напрямки досліджень [Текст] / О. В. Збруцький, О. М. Масько, В. В. Сухов // Вісник ММІ, вип. 64. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 63–66.

Юрьев Б. Н. Экспериментальная аэродинамика [Текст] / Б. Н. Юрьев. – Часть 2. Индуктивное сопротивление. – М. : НКОП СССР, 1938. – 275 с.

Шахов В. Г. Аэродинамические усовершенствования и схемы летательных аппаратов [Текст] / В. Г. Шахов. – Куйбышев, Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева, 1984. – 72 с.

Butler G. F. Effect of Downwash on the Induced Drag of Canard-Wing Combinations [Text] / G. F. Butler. – Engineering Notes, Vol. 19, No. 5. – P. 410–411.

Мхитарян А. М. Аэродинамика [Текст] / А. М. Мхитарян. – М. : Наука, 1974. – 448 с.

Hoerner, S. F. Fluid-dynamic drag: practical information on aerodynamic drag and hydrodynamic resistance [Text] / Dr. Sighard F. Hoerner. – Hoerner Fluid dynamics, Bricktown, New Jersey, 1965.

Остославский И. В. Продольная устойчивость и управляемость самолета [Текст] / И. В. Остославский, Г. С. Калачев. – М. : Государственное издательство оборонной промышленности, 1951. – 368 с.

Кривохатько І. С. Дослідження впливу початкового ступеня турбулентності потоку на аеродинамічні характеристики системи двох профілів [Текст] / Кривохатько І. С., Масько О. М., Сухов В. В. // Вопросы проектирования и производства конструкции летательных аппаратов. – Сборн. науч. Труд. НАУ им. Жуковского «ХАИ». Вып. 2 (70) – Х. : ХАІ, 2012.

Лапин Ю. В. Статистическая теория турбулентности (прошлое и настоящее – краткий очерк идей) [Текст] / Ю. В. Лапин // Научно технические ведомости. Издательство политехнического университета. Вып. 2. – СПб, СПбГПУ, 2004

Кривохатько, И. С. Критерії подібності вихрових систем літальних апаратів схеми «тандем» [Текст] / И. С. Кривохатько, В. В. Сухов // Вопросы проектирования и производства конструкции летательных аппаратов: сб. науч. тр. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. Н. Є. Жуковського «ХАІ». – Харків, 2014. Вип. 4 (80). – С. 64–74.

Вотяков А. А., Каюнов. Н. Т. Аэродинамика и динамика полета самолета [Текст] / А. А. Вотяков, Н. Т. Каюнов. – М. : Издательство ДОСААФ, 1975. – 296 с.

Лемко О. Л. Математическая модель формирования аэродинамического облика летательного аппарата по критерию максимального аэродинамического качества [Текст] / О. Л. Лемко, В. В. Сухов // Вопросы проектирования и производства конструкции летательных аппаратов. – Сборн. науч. Труд. НАУ им. Жуковского «ХАИ». Вып. 1 (65) – Х. : ХАИ, 2011. – с. 29–37.
Copyright (c) 2019 Ілля Станіславович Кривохатько, Віталій Вікторович Сухов

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10