Калібрування тривісного навігаційного блоку акселерометрів в експлуата-ції на обладнанні низької точності

Автор(и)

  • Георгій Тараш КП СПБ "Арсенал", Ukraine
  • Микола Черняк Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/0203-3771452023285691

Ключові слова:

калібрування, тривісний блок акселерометрів, модуль вектору прискорення сили тяжіння, паспортні коефіцієнти, метрологічна модель, тестові положення, система лінійних неоднорідних рівнянь

Анотація

Розглянуто спосіб калібрування тривісного блоку акселерометрів, заснований на вимірюванні модуля вектору прискорення сили тяжіння. Спосіб забезпечує визначення дванадцяти паспортних коефіцієнтів лінійної метрологічної моделі нерухомого блоку акселерометрів в експлуатації за допомогою обладнання низької точності і дозволяє обчислювати значення прискорення з припустимою похибкою. Задачу вирішено шляхом формування системи лінійних неоднорідних алгебраїчних рівнянь відносно шуканих різниць невідомих фактичних значень і попередньо визначених виробником паспортних значень коефіцієнтів метрологічної моделі блоку акселерометрів. Система формується шляхом встановлення БА в дев’ять тестових положень відносно вектору сили тяжіння. Розв’язок цієї системи з обмеженнями, які формуються у шести додаткових положеннях БА, дозволяє визначити фактичні значення метрологічних коефіцієнтів БА з використанням їх у подальшому в якості паспортних.

Посилання

Черняк М.Г. Спосіб калібрування тривісного блока навігаційних аксе-лерометрів на одновісному поворотному стенді/ М.Г. Черняк, В.А. Па-люшок // Механика гироскопических систем. – 2013. –№ 26. – С. 5 - 15.

G. Panahandeh, I. Skog, and M. Jansson. Calibration of the Accelerometer Triad of an Inertial Measurement Unit, Maximum Likelihood Estimation and Cramer-Rao Bound // International conference on indoor positioning and indoor navigation (IPIN), Zurich, Switzerland. – 15 – 17th of September, 2010. – 6 p.

Mahmood ul Hassan. A Field Calibration Method for Low-Cost MEMS Accelerometer Based on the Generalized Nonlinear Least Square Method / Mahmood ul Hassan, Bao Qilian, Nassim Bessaad // Multiscale Science and Engineering. – September 2020. – 8 p. Доступ за посиланням: https://doi.org/10.1007/s42493-020-00045-2

Аврутов В.В. Метод калібрування і корекції вихідних сигналів триві-сного акселерометра / Аврутов В.В., Головач С.В., Сапегін О.М., Хутко М.Ю. // Наукові вісті НТУУ "КПІ". Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка. – 2016. – Вип. 1. – С. 92 – 98.

Черняк М.Г. Калібрування тривісного блоку навігаційних акселеро-метрів із використанням математичного апарату еліптичних функцій / М.Г. Черняк, В.О. Кривоноженков, Р.В. Чорноморець // Механіка гірос-копічних систем: науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. 37. – С. 51 – 60.

Jie Yang. Improved Iterative Calibration for Triaxial Accelerometers Based on the Optimal Observation / Jie Yang, Wenqi Wu, Yuanxin Wu, Junxiang Lian // Sensors. – 2012. Vol. 12 (8157-8175). – 20 p. Доступ за посиланням: https://doi.org/10.3390/s120608157

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-15

Номер

Розділ

Системи та процеси керування