Математична модель системи автоматичного керування в задачі гарантованої точності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/0203-3771422021268462

Ключові слова:

стабілізація, керування, гарантована точність, оптимальність

Анотація

Розглядається постановка та розв’язання математичної задачі синтезу системи автоматичного керування (САК) гарантованої точності при невизначених збуреннях застосуванням підходу оберненої  динамічної системи. На невизначені збурення не накладаються ніякі обмеження, а самі збурення можуть бути довільними. Показана процедура формування структури САК гарантованої точності, яка забезпечує збереження якості (стійкості та якості перехідного процесу) СК при компенсації збурень, та особливості цієї структури. Запропонований спосіб формування коригуючого впливу для компенсації дії збурень як функцію наближення  змінної стану САК до границі допустимого значення. Вперше показано, що такій структурі САК гарантованої точності відповідає нова математична структура – алгебро-диференціальне рівняння (для системи з однією степеню свободи), або система таких рівнянь (для системи з декількома степенями свободи).

Посилання

Shin Yung, C. Intelligent Systems: Modeling, Optimization, and Control (Automation and Control Engineering) /C. Yung, Shin, Chengying Xu. // Automation and Control Engineering. 30. – CRC Press, 2008. – 456 p.

O. A. Sushchenko, “Approach to design of robust systems for stabilization of unmanned aerial vehicles equipment,” in Proceedings of the 6th World Congress ‘Aviation in XX-st Century’ ‘Safety in Aviation and Space Technologies’, vol. 2, pp. 3.5.1–3.5.15, Kyiv, Ukraine, September 2014.

Нестеренко О.І. Розрахунок і проектування гіростабілізаторів / О.І. Нестеренко, А.В. Шевчук. – Київ: Політехніка, 2003. -76 с.

Нестеренко О.І., Рижков Л.М., Осокін В.С. Математичні моделі гіростабілізатора за різних режимів його роботи//Механіка гіроскопічних систем. -2020. –№ 40.-С.5-11.

O. Pazdrii, N. Bouraou, «Two-level signal processing of vibroacoustical signals for condition monitoring of complex rotary systems”, Proc. of NTSP (2018), pp. 164-168.

Збруцький О.В., Міщук О.С. Адаптивний алгоритм управління із заданою точністю при невизначених зовнішніх збуреннях // Інформаційні системи, механіка та управління -2014-Вип. 10-С. 170-177.

Кузовков Н. Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. Москва: Машиностроение, 1976. 184 с.

Кунцевич В. М. Управление и идентификация в условиях неопределенности: результаты и нерешенные проблемы / В. М. Кунцевич// Радіоелектріонні і комп’ютерні системи. – 2007. – №5. – С. 34–46.

Збруцький О.В. Синтез системи керування гарантованої точності / О.В. Збруцький, А.О. Прач // Наук. вісті НТУУ «КПІ». – 2007.- №5.- С.48-54.

Збруцький О.В., Кізіцький О.О., Корнієнко А. Система автоматичного керування квадрокоптером. Інформаційні системи, механіка та керування.- 2020.- №19. - С.99-108.http://dx.doi.org/10.20535/2219-3804192018169621.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Системи та процеси керування