Математична модель інструментальної вібраційної похибки датчика кутової швидкості

Автор(и)

  • Микола Черняк КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/0203-3771422021268457

Ключові слова:

нелінійна функція перетворення, кутова швидкість, датчик кутової швидкості, вібрація, інструментальна вібраційна похибка, математична модель

Анотація

Розглянуто задачу математичного опису впливу шкідливих детермінованої та широкосмугової випадкової кутових  вібрацій рухомого об’єкту  на результат вимірювання встановленого на нього датчика кутової швидкості обертання цього об’єкту. Показано, що в таких умовах в датчика кутової швидкості виникає систематична інструментальна вібраційна похибка. Джерелом виникнення цієї похибки є нелінійність статичної функції перетворення датчика кутової швидкості та асиметрія його коефіцієнта перетворення.

 Отримана математична модель цієї похибки. Ця модель дозволяє розраховувати значення вібраційної похибки в заданих вібраційних умовах для конкретного датчика кутової швидкості (пряма задача аналізу), а також вибирати датчик кутової швидкості за значеннями коефіцієнтів його функції перетворення,  виходячи із забезпечення потрібної точності вимірювання кутової швидкості конкретного рухомого об’єкту за допомогою цього датчика кутової швидкості (зворотна задача синтезу).

Посилання

Солунин В. Л. Основы теории систем управления высокоточных ракетных комплексов сухопутных войск / В. Л. Солунин. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2001. 328 с.

Златкин Ю. М. Лазерная БИНС для ракеты-носителя «Циклон-4» /Ю. М. Златкин, А. Н. Калногуз, В. Г. Воронченко и др. //Сборник материалов IXX С-Пб. международной конф. по интегрированным навигационным системам. – С-Пб.: ЦНИИ «Электроприбор», 2012 – С. 68 77.

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам: ГОСТ РВ 20.39.304-98. – [Введен в действие от 1999-01-01]. М. Издательство стандартов, 1999. – 55 с.

Коновалов С. Ф. Теория виброустойчивости акселерометров / С. Ф. Коновалов – М.: Машиностроение, 1993. – 272 с.

Черняк М. Г. Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елемента / М. Г. Черняк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». ¬ № 2, 2008. – с. 81-88.

Черняк М. Г. Підвищення точності навігаційного акселерометра в умовах ракетного польоту / М. Г. Черняк // Інформаційні системи, механіка та керування.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2018.- Вип. 19.– С. 5-21.

Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика для научных работников и инженеров/ А. И. Кобзарь. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.

Черняк Н. Г. Калибровка навигационного маятникового акселерометра методом тестовых поворотов в гравитационном поле Земли / Н. Г. Черняк, Э. Хазинедарлу // Механіка гіроскопічних систем. –научн.-техн. збірник. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 81-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Системи та процеси керування