ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОГРАНИЧНОГО ШАРУ ПРИ ВИКОНАННІ CFD-РОЗРАХУНКУ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ЗАМКНЕНОЇ СХЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ ANSYS FLUENT

Олег Олександрович Хомінич

Анотація


В роботі досліджено якість моделювання пограничного шару при виконанні CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарата замкненої схеми в середовищі ANSYS FLUENT. Моделювання виконується шляхом розбиття пристінних кінцевих об’ємів на пристінні шари. Знайдено раціональне розбиття пристінних кінцевих об’ємів на пристінні шари для подальшого моделювання пограничного шару.


Ключові слова


ЛА замкненої схеми; пограничний шар; ANSYS FLUENT; модель турбулентності; пристінний шар

Повний текст:

PDF

Посилання


Мхитарян, А. М. Аэродинамика / А. М. Мхитарян. –– М.: Машиностроение, 1976. – 448 с.

Гарбарук А. В. Моделирование турбулентности в расчетах сложных течений: учебное пособие / А. В. Гарбарук, М. Х. Стрелец, М. Л. Шур – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 88 с.

Каплун, А. Б. ANSYS в руках инженера [Текст] / А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева: Практическое руководство. – М.: Машиностроение, УРСС, 2003. – 272 с.

Чигарев, А. В. ANSYS для инженеров [Текст] / А. В. Чигарев, А. С. Кравчук, А. Ф. Смалюк: Справ. пособие. – М.: Машиностроение-1, 2004. – 512 с.

Басов, К.А. ANSYS в примерах и задачах [Текст] / Под общ. ред. Д. Г. Красковского. – М.: Машиностроение, 2002. – 224 с.

Хомінич, О. О. Дослідження впливу параметрів сітки на результати CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату замкненої аеродинамічної схеми в середовищі ANSYS FLUENT [Текст] / О. О. Хомінич, В. В. Зілінка, Д. М. Зінченко // Авиационно-космическая техника и технология: сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Нац. аерокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковського «ХАИ». – Харков, 2016.  Вып. 2 (129). – С. 13–22.

Wilcox, D. C. Turbulence Modeling for CFD [Text] / D.C. Wilcox // NASA Ames, Stanford Center Turbulence Research Annual Research Briefs. – 2006. C. 536.

Abe, H. Direct Numerical Simulation of a Fully Developed Turbulent Channel Flow with Respect to the Reynolds Number [Text] / H. Abe, H. Kawamura // Journal of Fluids Engineering. – 2011. – Vol. 123, № 3. – C. 382-393.

Knight, D. D. Advances in CFD Prediction of Shock Wave Turbulent Boundary Layer Interactions [Text] / D. D. Knight, H. Yan, A. G. Panaras, A. Zhetovodov // Progress in Aerospace Sciences. – 2013. – Vol. 39. – C. 121-184.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377131201686969

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олег Олександрович Хомінич