КОЛИВАННЯ ЛОПАТОК ТУРБІНИ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ З УРАХУВАННЯМ ГІСТЕРЕЗИСНОГО РОЗСІЯННЯ ЕНЕРГІЇ

Сергій Іванович Трубачев, Ольга МиколаЇвна Алексейчук

Анотація


Розглядаються коливання лопаток турбін авіаційних двигунів з урахуванням гістерезисного тертя. Нелінійна задача розв’язується  за допомогою    розкладання  за малим параметром. Для визначення власних частот та форм коливань використовується варіаційно-сітковий підхід побудови функціоналів типу Релея та мінімізація їх методом покоординатного спуску. Одержані рівняння резонансних кривих лопатки. Задача про вимушені коливання розв’язується шляхом розкладання за власними формами.


Ключові слова


лопатки турбін авіаційних двигунів; гістерезисне тертя; малий параметр

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Nan, Guofang .Modeling and Dynamic Analysis of Shrouded Turbine Blades in Aero-Engines //JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING. 2016.-Vol: 29 No: 1 DOI: 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000510.

Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок // Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. Т.4.Динамика и прочность авиационных двигателей и энергетических установок. -М.: Машиностроение, 2008. -192 с.

Василенко М. В. Теорія коливань і стійкості руху // М. В. Василенко, О. М. Алексейчук /– К.: Вища школа, 2004. – 525 с.

S. I. Trubachev, O. N. Alekseychuk The oscillations of rod constructions with taking into account the energy dissipation //механіка гіроскопічних систем-№27,-2014, с. 119-124. DOI:http://dx.doi.org/10.20535/0203-377127201438211

Бабенко, А. Е. Применение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибраионных загрузках // А. Е. Бабенко, Н. И. Бобырь, С. Л. Бойко, О. А. Боронко - К.: Инрес, 2005. – 264 с.

S. I. Trubachev, O. N. Alekseychuk Vibrations of lamellar and rod structures with energy dissipation// Інформаційні системи, механіка та керування,-№ 14, 2016.- с. 98-105. DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2219-380414201678423
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377131201686343

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Сергій Іванович Трубачев, Ольга МиколаЇвна Алексейчук