Визначення пріоритетів ризикових ситуацій при керуванні динамічними системами

Лев Олександрович Коршевнюк

Анотація


У роботі досліджена проблема встановлення пріоритетів ризиковим ситуаціям при керуванні динамічними системами різної природи. Основний недолік сучасного інструментарію полягає у локалізованому аналізі ризиків та частин системи, які піддаються загрозам втрат.

Формалізована множина суттєвих ознак ризикових ситуацій для визначення пріоритетів: достовірність даних; ступінь критичності ресурсу; стрімкість настання ризику; ступінь ризику; рівень ризику; витрати на запобігання і відновлення системи після ризику.

Запропоновано підхід визначення пріоритетів ризиків на основі зваженої суми оцінок ознак ризику у єдиних відносних одиницях виміру. Підхід відрізняється простотою, придатністю для режиму реального часу та універсальністю для систем різної природи.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку адаптації значень вагових коефіцієнтів ознак ризиків під час функціонування систем.


Ключові слова


ризик; керування динамічними системами; пріоритети ризиків; динамічні рухомі об’єкти

Повний текст:

PDF

Посилання


Згуровский М. З. Системний анализ. Проблемы, методология, прило-жения / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. – К. Наукова думка, 2005. – 744 с.

Коршевнюк Л. О. Мультиагентні системи на основі ройового інтелекту – перспективна технологія розвитку БПЛА / Л. О. Коршевнюк // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційнокосмічної техніки: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Частина 4. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 87-93.

Ямалов И. У. Моделирование процессов управления и принятия ре-шений в условиях чрезвычайных ситуаций / И. У. Ямалов. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2007. – 288 с.

Коршевнюк Л. О. Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи / Л.О. Коршевнюк, П.І. Бідюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – № 6. – С. 49–54.

Бідюк П. І. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень / П.І. Бідюк, О.П. Гожий, Л.О. Коршевнюк. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 380 с.

Toth G. A. Automated Method for Identifying and Prioritizing Project Risk Factors / Gregory A. Toth. // Automated Software Engineering. – 1995. – №2. – С. 231–248.

Tutorial: Setting priorities for risk treatment and assurance of controls [Електронний ресурс] // Broadleaf Capital International Pty Ltd. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://broadleaf.com.au/wp-content/uploads/2014/07/Broadleaf-tutorial-Setting-priorities-for-risk-treatment-and-assurance-of-controls-v9.pdf.

Rosenquist M. Prioritizing information security risks with threat agent risk assessment [Електронний ресурс] / Matt Rosenquist // Intel Information Technology. – 2009. – Режим доступу до ресурсу:

http://www.intel.com/Assets/en_US/PDF/whitepaper/wp_IT_Security_RiskAssessment.pdf.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377130201569860

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Лев Олександрович Коршевнюк