ВИГИН КОМПОЗИТНИХ ОБОЛОНОК З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОГО РОЗПОДІЛУ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПО ТОВЩИНІ ЗАПОВНЮВАЧА

Ольга МиколаЇвна Алексейчук, Сергій Іванович Трубачев

Анотація


У роботі представлена методика розрахунку композитних шаруватих оболонок, яка заснована на варіаційно-сітковому підході формування необхідних функціоналів з подальшою мінімізацією їх методом покоординатного спуску, який є методом нелінійного програмування. Побудовані алгоритми чисельного розрахунку відрізняються стійкістю і економічністю з точки зору обчислювальних ресурсів. На прикладі чисельного експерименту була досліджена збіжність рішень.

Ключові слова


композитні оболонки, метод покоординатного спуску

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Алфутов Н.А., Зиновьев П.А., Попов Б.Г. Расчет многослойных пластин и оболочек из композиционных материалов. М.: Машиностроение, 1984.-264с.

Василенко Н. В. Расчет трехслойных пластин с мягким заполнителем, подверженных статическим и динамическим нагрузкам / Н. В. Василенко, А. Е. Бабенко, С. И. Трубачев / К.: ИПП, Проблемы прочности. 1989.-№2.-С. 71-74.

Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике.-М.: Мир.-1975.-541 с.

Бабенко А.Є. Застосування і розвиток метода по координатного спуску в задачах визначення напружено-деформованого стану при статичних та вібраційних навантаженнях .-К: КПИ,1996.-96 с.

Пискунов В.Г., Вериженко В.Е. Линейные и нелинейные задачи расчета слоистых конструкций.-К.: Будівельник, 1986.-176 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377129201565604

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ольга МиколаЇвна Алексейчук, Сергій Іванович Трубачев