ДИНАМІЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ СКЛЕЄНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Н. Є. Ткаченко, М. К. Шекера

Анотація


Побудовано математичну модель деформування склеєних по усій поверхні контакту конструктивних елементів типу двошарових циліндричних оболонок, пластин, балок під дією гармонічних навантажень. Основні припущення щодо характеру деформування сформульовано для випадку малої товщини клеєвого прошарку. Використовуючи основні співвідношення лінійної теорії пружності, кінематичні та силові умови спряження, одержано загальні формули для обчислення деформаційних і силових характеристик для довільних значень вхідних параметрів. Запропоновано метод, що базується на застосуванні варіаційного принципу Даламбера-Лагранжа. Такий підхід дозволяє дослідити напружено-деформований стан складної механічної системи у довільній її точці, зокрема й у клеєвому прошарку, не розв’язуючи рівняння руху. Наведено числовий приклад.

 


Ключові слова


склеєні оболонки; пластини; балки; клеєвий прошарок; напружено-деформований стан; гармонічне навантаження; варіаційний принцип

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюхин Ю. П. Напряжения в клеевых соединениях // Ю. П. Артюхин / Исследования по теории пластин и оболочек: Сб. научн. тр. – Казань: Изд–во Казанск. ун–та., 1973. – С.3–27.

Пискунов В. Г. Развитие теории слоистых пластин и оболочек // В. Г. Пискунов, А. О. Рассказов / Прикл. механика. – 2002. – 38. №2. –С.22–57.

Пейтон Р. Динамические напряжения на склейке в составном стержне при внезапном приложении давления. // Р. Пейтон / Прикл. механика. Тр. амер. общества инж. механиков. – 1965. – 3 –С.190–198.

Рябенков Н. Г. К расчету клеевых соединений оболочек // Н. Г. Рябенков/ Исследования по теории пластин и оболочек: Сб. научн. тр. – Казань: Изд–во Казанск. ун–та., 1976. – С.104–111.

Kayuk Ya. F. Refined Equations in dynamic Problem for Glued Beams // Ya. F. Kayuk / Int. Appl. Mech. – 2010. – 46. №7 – P. 812–826.

Каюк Я. Ф. Деформирование склеенных балок при действии гармонического нагружения // Я. Ф. Каюк, Н. Е. Ткаченко, М. К. Шекера / Прикл. механика. – 2011. – 47. №5. –С.128–137.

Эпштейн Г. Склеивание металлов // Г. Эпштейн /– М.: Оборонгиз. – 1956. – 211 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377125201260471

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Н. Є. Ткаченко, М. К. Шекера