DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377125201258820

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ АЛГОРИТМІВ ІНТЕГРУВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ РІВНЯНЬ РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА

Олег Миколайович Мелащенко, Б. В. Воловик

Анотація


Увагу зосереджено на похибках алгоритмів числового інтегрування кінематичних рівнянь твердого тіла і методах її зменшення. Зокрема, підтверджена, в умовах наявності конічного руху, можливість подання простих за своєю структурою алгоритмів числового інтегрування на високій частоті дискретизації зі збереженням точності в порівнянні з більш точнішими і структурно складними алгоритмами, що реалізуються на нижчих частотах. 


Ключові слова


безплатформна інерціальна навігаційна система; алгоритм; кінематичні рівняння; БІНС; інтегрування; частота дискретизації; орієнтація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бранец В.Н. Введение в теорию безплатформенных инерциальных навигационных систем [Текст] // В. Н. Бранец, И.П.Шмыглевский/ – М.: Наука, 1992. – 280 с.

Bortz J. E. A New Mathematical Formulation for Strapdown Inertial Navigation [Text]// J. E. Bortz /IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – 1971. – Vol. 7, № 1. – P. 61-66.

Savage P.G. Strapdown Inertial Navigation Integration Algorithm Design. Part 1: Attitude Algorithms [Text] // P. G. Savage /Journal of Guidance, Control, and Dynamics. – 1998. – Vol. 21, № 1. – P. 19–27.

Системы инерциального управления. Алгоритмические аспекты [Текст] / Д. В.Лебедев , А. И. Ткаченко ; отв. ред. Козорез В.В.; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наук. думка, 1991. – 208 с.

Панов А. П. Математические основы теории инерциальной ориентации [Текст] // А. П. Панов /– Киев : Наук. думка, 1995. – 280 с.

Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления [Текст] // Б.Куо/ Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1986. – 448 с.
Copyright (c) 2019 Олег Миколайович Мелащенко, Б. В. Воловик

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10