СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РУХОМ АВТОМОБІЛЯ

Олександр Васильович Збруцький, М. Кавешгар

Анотація


Розроблена структурна схема і алгоритм роботи активної лазерної системи детектування, здатна розпізнавати дорогу та об’єкти, що на ній знаходяться, працездатний в різні періоди доби та в різних погодних умовах.

Запропоновані та розроблені алгоритми зменшення швидкості та підготовки автомобіля до виконання повороту чи зміни напрямку руху з врахуванням неоднорідності покриття та безпечних параметрів руху.

Синтезовані та змодельовані закони оптимального керування рухом автомобіля, досліджена їх точність та стабільність при впливі шумів і зміні параметрів системи. Синтезована оптимальна по критерію точності і швидкодії система автоматичного керування і навігаційна система для безпечного руху автомобіля.


Ключові слова


динаміка автомобіля; система автоматичного керування; акселерометр; мікромеханічний гіроскоп; похибки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Автомобильный справочник: пер. с анг. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО "КЖИ "за рулем", 2004. – 992 с.

U. Hofmann, A. Rieder and E.D. Dickmanns. “Radar and vision data fusion for hybrid adaptive cruise control on highways,” Volume 14, Number 1 / April, 2003 Pages42-49.

Rainer M?bus, MatoBaotic and Manfred Morari. “Multi-object Adaptive Cruise Control,” Springer Berlin / Heidelberg Volume 2623/2003pp 359-374.

Vahidi A, Eskandarian A., “Research advances in intelligent collision avoidance and adaptive cruise control,” Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on Volume: 4, Issue: 3 On page(s): 143- 153.

Kaveshgar M. “Application of scanning laser system for automobile han-dling,” наукові вісті,КИІВ, 2004-4006, № 6(38), 79.

В. П. Сахно, Г. Б. Безбородова, М. М. Маяк,С. М. Шарай. “Автомобілі: тягово-швидкісні властивості та палива економічність” /Навч. Посібник/. К:В-во «КВІЦ», 2004, 174 сторінки. Іл. 15. Табл. 19. Бібліограф. 30. Назв. 30.

Кузовков Н. Т. Системы стабилизации летательных аппаратов (баллистических и зенитных ракет): учеб. пособие для вузов.-М.: Высщ. школа, 1976.-304 c.

Малашин М. С., Каминский Р. П., Борисов Ю. Б.”Основы проектирования лазерных локационных систем,” : Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. – М.: Высщ. Школа, 1983. – 207 с., ил.

Ogata K. Modern Control Engineering, 3-d ed.-Prentice hall, PTR.- 1997.-250p.

www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXRS300.pdf.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377125201258781

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Васильович Збруцький, М. Кавешгар