ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ПАРАМЕТРІВ ДВОКІЛЬЦЕВОГО ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНОГО ГІРОСКОПА

Тетяна Василівна Балабанова

Анотація


Отримано аналітичне рішення класичної задачі умовної оптимізації, в якій змінними проектування є геометричні параметри пружного підвісу досліджуваного ДНГ, а в якості цільової функції і функцій обмежень виступають його жорсткістні і міцнісні характеристики.

Проведені дослідження показали принципову можливість створення двокільцевого пружного підвісу, що має прийнятні габарити, достатнью перевантажувальну здатність і необхідні жорсткістні характеристики.

Кутове розміщення пружних елементів в підвісі забезпечує йому лінійну рівножорсткість, а отримані оптимальні розміри пружних елементів - мінімально можливу кутову жорсткість щодо робочих осей.

Аналіз реальних конструкцій пружних підвісів показує, що для підвищення точності проведених досліджень необхідно враховувати кінцеву жорсткість карданових рамок підвісу.


Ключові слова


динамічно настроюваний гіроскоп; пружний підвіс; оптимізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Виноградов Г. М. Чувствительные элементы и автономные средства навигации // Г. М. Виноградов, В. Л. Будкин / Збірник до-повідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Гіротехно-логії, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної технікі- Київ, 2003. – Т.1. – С. 9 15.

Балабанов І. В. Похибки двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа, обумовлені конструкцією його пружного підвісу // І. В. Балабанов, В. Г. Цирук / Наукові вісті. – Київ, 2007.-№4. – С. 114 120.

Балабанов І. В. Вплив особливостей конструкції на міцність двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа// І. В. Балабанов, В. Г. Цирук / Наукові вісті.-2008.-№2. – С. 15–19.

Павловский М. А. Динамика роторных вибрационных гироскопов. // М. А. Павловский, A. B. Збруцкий /- Киев: Вища школа, 1984. - 192 с.

Балабанов І. В. Визначення оптимальних параметрів пружних елементів в ідеалізованій конструкції підвісу динамічно настроюваного гіроскопа // І. В. Балабанов, Т. В. Балабанова / Наукові вісті НТУУ «КПІ».-2009.- № 3 .-С. 61–68.

Балабанов И. В. Определение критической величины сжимающей силы прямолинейного стержня методом упругой шарнирной цепи. // І. В. Балабанов, Т. В. Балабанова / Сучасні проблеми аналітичної механіки: Праці Ін-ту математики НАН України. -2008.-Т.2, № 6.-С. 12 – 30.

Аттеков А. В. Методы оптимизации: Учеб.для вузов / Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко // А. В. Аттеков, С. В. Галкин, В. С. Зарубин /–М.: Изд-во. МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003.- 440 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377125201258461

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Тетяна Василівна Балабанова