DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377125201258460

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ СИЛОВОГО ШПАНГОУТА ФЮЗЕЛЯЖУ ЛІТАКА

Геннадій Анатолійович Вірченко, К. Я. Черноштан

Анотація


При формуванні кінцево-елементних моделей конструкції виникає завдання зниження часу проектування. Найбільш ефективно ці питання вирішуються за допомогою автоматизованих інформаційних технологій. Для успішної реалізації останніх потрібні алгоритми розв'язування поставлених задач, на підставі яких розробляються відповідні методи й засоби моделювання. Запропоновано алгоритм автоматизованого формування структури кінцево-елементної моделі силового шпангоута фюзеляжу. Розроблений алгоритм є універсальним, оскільки не залежить від конфігурації конкретної проектованої конструкції. Тому він може бути використаний під час проектування шпангоутів літаків різних класів


Ключові слова


кінцево-елементна модель; силовий шпангоут; фюзеляж літака

Повний текст:

PDF

Посилання


CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукции) в авиастроении / Науч. ред. А. Г. Братухин. – М.: Изд. МАИ, 2002. – 676 с.

Шимкович Д. Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows [Текст]// Д. Г. Шимкович – М: ДМК Пресс, 2001. – 448 с.

Басов К. А. ANSYS в примерах и задачах // К. А. Басов – М.: КомпьютерПресс, 2002. – 224 с.

Зинченко В. П. Анализ средств и методов информационных технологий синтеза структур конечно-элементных моделей [Текст]// В. П. Зинченко, В. В. Борисов, Д. И. Конотоп /Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2011. – Вып. 3. – C. 46-56.

Майерс Г. Надежность программного обеспечения [Текст]// Г. Майерс –М.: Мир, 1980. – 353 с.

Интегральная система разработки изделия PDS.[Електронний ресурс] – режим доступу http: // www/ urss.ru/.

CATIA, универсальная CAD/CAM/CAE/PDM система. .[Електронний ресурс] – режим доступу http://www.catia.ru/productsNEW.htm.

Программный комплекс АРМ WinMachine. [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.consistent.ru/download/marketing.
Copyright (c) 2019 Геннадій Анатолійович Вірченко, К. Я. Черноштан

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10