Розрахункова оцінка аеродинамічних характеристик замкнутої несучої поверхні методом кінцевих елементів

Ахмад Рахмати

Анотація


Наведено розрахунок основних аеродинамічних характеристик замкнутої несучої поверхні за допомогою метода кінцевих елементів (МКЕ).

Виконано моделювання обтікання об’єкта досліджень. Відповідність результатів розрахунків МКЕ та фізичного експеримента для літальних апаратів різноманітних схем неодноразово мало підтвердження в практиці аеродинаміченого проектування. Підтверджено, що запропонована нова форма ЗНП без застосування допоміжних засобів керування граничною поверхнею забезпечує безвідривне обтікання в значно більшому колі діапазонів кутів атаки ніж крило класичної схеми літального апарата.

Ключові слова


літательний апарат; кільцеве крило; панельно-вихревий метод; метод кінцевих елементів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Рахмати А. Расчетная оценка аэродинамических характеристик БпЛА с вертикальным взлетом / А. Рахмати, Д. Н. Зинченко. // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил.Выпуск 4(33). – 2012. С. 37–43.

Рахмати А. Расчет аэродинамических характеристик гибридной аэростатических ЛА / А. Рахмати, Д. Н. Зинченко. // Сборник научно-технический НТУУ "КПИ" «Механика гироскопических систем» выпуск № 27. – 2014.

Рахмати А. Ожидаемое улучшение эксплуатационных характеристик Л.А с крыло малого удлинения в несущих свойствах / А. Рахмати, Д. Н. Зинченко. // Сборник научно-технический НТУУ "КПИ" «Механика гироскопических систем» выпуск № 28. – 2014. С. 117–125.

Chi X. CFD Analysis of the Aerodynamics of a Business-Jet Airfoil with Leading-Edge Ice Accretion / X. Chi, B. Zhu, H. E. Addy. // 42nd Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. January 5-8, 2004, Reno, Nevada.

Rogério F. F. AN EXPERIMENTAL STUDY ON WINGTIP DEVICES FOR AGRICULTURAL AIRCRAFT / F. F. Rogério, M. Fernando. // ICAS 2000 CONGRESS.

A Numerical and Experimental Aerodynamic Analysis of an Inboard-Wing/Twin-Fuselage Configuration / [Z. Wang, S. Magill, S. Preidikman та ін.]. // 19th Applied Aerodynamics Conference-Anaheim, CA. June 11-14, 2001.

Rolston Dr Stephen. High Reynolds Number Tools and Techniques for Civil Aircraft Design / D. Rolston, Airbus UK, Bristol UK. // 19th Applied Aerodynamics Conference.Anaheim, California. – 11-14 June 2001.

Волков К.Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных течений / К.Н. Волков, В.Н. Емельянов // М.: Физматлит. – 2008. – С. 368.

John B. Mcdevitt, Arthur F. Okuno, Static and Dynamic Measurements on a NACA 0012 Airfoil in the Ames High Reynolds Number Facility // NASA Technical Paper 2485, 1985.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377129201551394

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ахмад Рахмати