РОЗРАХУНОК ЦИЛІНДРИЧНИХ ТОВСТОСТІННИХ ОБОЛОНОК З ОТВОРАМИ

Sergei I Trubachev, Olga N Аlekseychuk

Анотація


Приведен розрахунок циліндричної товстостінної оболонки з отворамипід дією внутрішнього тиску. Визначена приведена жорсткість цієї оболонки за допомогою визначення еквівалентної товщини стінки. Проведено чисельний розрахунок з використанням метода скінченних елементів. Проаналізовано НДС, по товщині стінки, та порівняно із результатами для оболонки із зведеною жорсткістю. Були наведені рекомендації про визначення НДС з використанням параметра приведеної жорсткості з урахуванням концентрації напружень.

Ключові слова


зведена жорсткість; перфорована оболонка; циліндрична оболонка; концентрація напружень

Повний текст:

PDF

Посилання


Григолюк Э.И., Фильштинский Л.А. Перфорированные пластины и оболочки/ Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – М. : Наука, 1970.– 556 с.

Зарубин В.С., Станкевич И.В. Расчет теплонапряженных конструкций. / В.С. Зарубин, И.В. Станкевич – М.: Машиностроение, 2005. – 352с.

Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності і повзучості: Підручник./ М.С. Можаровський – К.: Вища школа., 2002 – 308с.

Зенкевич О. C. Метод конечных элементов в технике/ О. C. Зенкевич. – М.: МИР, 1975. – 542с.

Getting Started with ABAQUS. – USA, Abaqus inc., 2003 - 497 p.

FKM – Guideline, Analytical Strength Assessment Of Components In Mechanical Engineering, 5th, revised edition, English Version, Forschungskuratorium Maschinenbau (FKM), – Frankfurt/Main, 2003 – 268р.

Норри Д., Фрид Ж. Введение в метод конечных элементов./ Д. Норри, Ж. Фрид – М.:Мир.1981 – 304с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377128201442291

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Sergei I Trubachev, Olga N Аlekseychuk