Вплив обважнених бурильних труб на спектр поздовжніх коливань бурильного інструменту

Катерина Григорівна Левчук

Анотація


При бурінні свердловин у процесі експлуатації породоруйнівний інструмент і бурильна колона руйнуються внаслідок пружних вібрацій, а також статичних й зовнішніх навантажень. Тому актуальною є проблема дослідження спектру власних коливань бурильної колони в залежності від її компоновки (кількості секцій), загальної довжини секцій, площі поперечного перерізу бурильних труб. Розроблення методики визначення частотного діапазону для кожної комплектації бурильної колони дозволить прогнозувати появу резонансних зон. Застосування бурильного інструменту на цих частотах небажане, однак у випадку ліквідації аварій (прихоплення бурильної колони) за допомогою вібраторів варто налаштовуватись саме на резонансні частоти.


Ключові слова


бурильна колона; вібрація; частота; коливання; пружна деформація; резонанс

Повний текст:

PDF

Посилання


Drilling and Excavation Technologies for the Future / National Research Council Staff. Washington, DC, National Academy Press, 1994. – 176 p.

Geoffroy H. Study on Interaction Between Rocks and Worn PDC's Cut-ters / H. Geoffroy, D. Nguyen Minh, C. Putot // Int. J. of Rock Mechanics and Mining Science. 1997. – Vol. 34, № 314. – P. 611.

Eronini I. E. A Dynamic Model for Rotary Rock Drilling / I. E. Eronini, W. H. Somerton, D. M. Auslander // J. of Energy Resources Technology. 1982. – Vol. 104. – P. 108-120.

Балюк Б. K. Вибрационная прочность двигателей внутреннего сго-рания / Б. К. Балюк. – Киев: Наукова думка, 1983. – 104 с.

Огородніков П. І. Вібрації та хвильової процеси в бурильній колоні, як додатковий ресурс збільшення корисної потужності на долоті / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, Б. М. Малярчук // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – №5. – С. 19-23.

Лисканич М. В. Розрахунок показників надійності елементів КНБК при змінних навантаженнях / М. В. Лисканич, Я. C. Гриджук, А. П. Джус // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. – Вип. 38 (Том 8). – С. 256-260.

Glowka D. Development of a method for predicting the performance and wear of PDC drill bits // Technical report SAND86-1475, Sandia National La-boratories, Albuquerque, NM, 1987.

Мойсишин В. М. Математична модель ліквідації прихоплень бури-льної колони ударним способом / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук // Всеукр. наук.-техн. журнал. Вібрації в техніці та технологіях. Вип. 3(75). 2014. – С. 84-93.

Андреев Ю. М. Моделирование динамики пространственных дви-жений систем твердых тел в специальной системе компьютерной алгебры / Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 133/2012. Серія: Механіка, енергетика, екологія. – Севастополь, 2012. – С. 3-8.

Голоскоков Д. П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple. СПб.: Питер, 2004. – 539 с.

Рыжиков Ю. И. Имитационное моделирование (теория и практика). Санкт-Петербург, 2004, 529 с.

Василенко Н. В. Теория колебаний: Учебн. пособие. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с.

Аладьев В. З. Программирование в пакетах Maple и Mathematica: Сравнительный аспект / В. З. Аладьев, В. К. Бойко, Е. А. Ровба. - Гродно: Гродненский госуниверситет, 2011. – 517 с.

Нюняйкин В. Н. Справочник нефтяника / В. Н. Нюняйкин, Ф. Ф. Галеев, Ю. В. Зейгман, Г. А. Шамаев. – Уфа: Башкортостан, 2001, 260 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377128201436750

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Катерина Григорівна Левчук