Залежність амплітуди поперечних коливань осесиметричного БпЛА, що обертається навколо поздовжньої осі, від залишкового дисбалансу

Автор(и)

  • Костянтин Пономаренко ДП «Держ ККБ «Луч»
  • Дмитро Горбачек ДП «Держ ККБ «Луч»

DOI:

https://doi.org/10.20535/0203-3771392020229097

Ключові слова:

амплітуда поперечних коливань, сумарний дисбаланс, середній дисбаланс, залишковий дисбаланс, керований снаряд, аналіз залежності

Анотація

Виконано аналіз залежності між залишковим дисбалансом осесімме-тричного БПЛА циліндричної форми, що обертається по крену (навколо поздовжньої осі), і амплітудою його поперечних коливань під час польоту. Розрахований сумарний дисбаланс і середній дисбаланс виробів, використовуючи виміряні значення динамічного дисбалансу в двох площинах. Для аналізу залежності отримані дані по дванадцяти запусків БПЛА. Застосовано алгоритм орієнтації з одним рівнянням в кватерніонів під час обробки сигналів з датчиків кутової швидкості. За відомими значеннями кватерниона орієнтації отримані кути Ейлера-Крилова і досліджено вплив середнього і сумарного дисбалансу на амплітуду поперечних коливань БПЛА в польоті. При аналізі проведених випробувань можна прийти до висновків, що амплітуда поперечних коливань прямо залежить від величини залишкового дисбалансу вироби: при зміні величини середнього дисбалансу від 100 г • мм до 700 г • мм амплітуда поперечних коливань змінюється від 0,5º до 2º. В окремих випадках спостерігається розкид значень амплітуди коливань до ± 1º щодо апроксимувати прямою, що обумовлено впливом інших факторів на амплітуду коливань, крім дисбалансу, наприклад, аеродинамічній асиметрії. Але тенденція збільшення амплітуди коливань при збільшенні дисбалансу зберігається.
Маса випробовується БПЛА становила близько 15 кг, траєкторія балліс-тична, швидкість польоту трансзвуковая і дозвукова, швидкість обертання навколо поздовжньої осі становила 1..7 об / с.

Біографії авторів

Костянтин Пономаренко, ДП «Держ ККБ «Луч»

інженер

Дмитро Горбачек, ДП «Держ ККБ «Луч»

інженер

Посилання

Макаров И. К. Балансировка сверхзвукового самолета с несимметрично расположенной ракетой на упругом крыле. //Труды МАИ. -2016. - №.90. – С. 6-6.

Леонов А. Г., Прохорчук Ю. А. Особенности компоновочных и аэродинамических схем летательных аппаратов при больших сверхзвуковых скоростях. //Инженерный журнал: науки и инновации. – 2013. - №.3. – с.16-16.

Андреев С. В., Ключников А. В., Михайлов Е. Ф. Перспективы применения метода динамической балансировки для определения параметров асимметрии масс летательного аппарата. // Решетневские чтения. – 2014. – Т.1. – №.18.

Brüel & Kjær. Static and Dynamic Balancing, Second Edition. Darmstadt Germany, 2014. - 19 pages.

Матвеев В. В., Распопов В. Я. Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем. СПб.: ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2009. 155 с.

ГОСТ ИСО 1940-1-2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса. 2007. 5 – 14 с.

Spysok vykorystanoi literatury

Makarov I. K. Balansirovka sverhzvukovogo samoleta s nesimmetrichno raspolozhennoy raketoy na uprugom kryile. //Trudyi MAI. -2016. - #.90. – S. 6-6.

Leonov A. G., Prohorchuk Yu. A. Osobennosti komponovochnyih i aero-dinamicheskih shem letatelnyih apparatov pri bolshih sverhzvukovyih skorostyah. //Inzhenernyiy zhurnal: nauki i innovatsii. – 2013. - #.3. – s.16-16.

Andreev S. V., Klyuchnikov A. V., Mihaylov E. F. Perspektivyi prime-neniya metoda dinamicheskoy balansirovki dlya opredeleniya parametrov asimmetrii mass letatelnogo apparata. // Reshetnevskie chteniya. – 2014. – T.1. – #.18.

Brüel & Kjær. Static and Dynamic Balancing, Second Edition. Darmstadt Germany, 2014. – 19 pages.

Matveev V. V., Raspopov V. Ya. Osnovyi postroeniya besplatformen-nyih inertsialnyih navigatsionnyih sistem. SPb.: GNTs RF OAO «Kontsern «TsNII «Elektropribor», 2009. 155 s.

GOST ISO 1940-1-2007 Vibratsiya. Trebovaniya k kachestvu bala-nsi-rovki zhestkih rotorov. Chast 1. Opredelenie dopustimogo dis-bala-nsa. 2007. 5 14 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Прилади та методи контролю