DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771342017130262

Аналіз складової невизначеності від нестабільності латентного параметру під час тестування

Ніна Антонівна Яремчук, Альона Анатоліївна Кравченко

Анотація


В роботі проведено аналіз невизначеності від нестабільності латентного параметру при тестуванні за умов обмеженості кількості запитань в тесті. Було показано, що отримані в літературі співвідношення справедливі тільки за умов великої кількості запитань в тесті. В інших випадках несправедлива лінеаризація рівняння похибки. В роботі отримано складові похибки та зміщення оцінки рівня навченості та середнє квадратичне відхилення випадкової складової похибки. Зміщення оцінки може бути скориговано, а випадкова складова враховується при обчисленні сумарної невизначеності рівня навченості.


Ключові слова


рівень навченості; складові невизначеності вимірювання рівня навченості

Повний текст:

PDF

Посилання


Нейман Ю. В. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов/ Ю. В. Нейман, В. А. Хлебников. – М.: Проме-тей, 2000. – 168 с. – ISBN 5-7042-1068-6.

Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций, под редакцией А. А. Свешникова, – М: Наука , 1970. – 656 с.

Корн Г. Справочник по математике (для научных работников и инже-неров)/ Г. Корн, Т. Корн, – Перевод с англ. под общей редакцией Арамановича И. Г.– М.:Наука, 1979. – 831 с.
Copyright (c) 2019 Механіка гіроскопічних систем

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10