Теоретичні і експериментальні дослідження помилок тривісного і одновісного гірокомпасів на основі лазерних гіроскопів

В. П. Давыдов, Ю. А. Дудко

Анотація


Розглядаються деякі задачі, які виникають при створенні без платформної інерціальної навігаційної системи (БІНС) в режимі початкової виставки на нерухомій основі. На прикладі обчислення азимута за допомогою одноосного гірокомпасу на основі лазерних гіроскопів проведені теоретичні та експериментальні оцінки похибокпри визначенні азимуту. Отримано формулу для визначення методичної похибки при обчислення азимута обраним алгоритмом. Досліджено інструментальні похибки, які викликані похибками лазерних гіроскопів (ЛГ) та акселерометрів (АК). Враховано 11 компонент моделі похибок датчиків. Отримані результати дають можливість вирішення завдань проектування БІНС як пряму - оцінити точність системи, яка використовує дані прилади, так і зворотну - виробити обґрунтовані вимоги до датчиків. Досліджено вплив шуму ЛГ на похибку визначення азимуту. Запропоновано ефективний спосіб зниження цього впливу, що зменшує час готовності системи. Показана можливість визначення азимуту за допомогою одного ЛГ та одного АК.


Ключові слова


азимут; похибки датчиків; помилки системи; лазерний гіроскоп; акселерометр; гірокомпас; бесплатформенной інерціальна навігаційна система; шум гіроскопа

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Давыдов В. П. Возможности решения уравнений инструментальных погрешностей БИНС: VII Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки». Збірник доповідей, м. Київ. 2009.

Мелешко В. В. Бесплатформенные инерциальные навигационные си-стемы. Учебное пособие. 2011г. – 172 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771342017130250

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 В. П. Давыдов, Ю. А. Дудко