ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИНАМІЧНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ПРИКЛАДІ ЛІТАКА

Володимир Володимирович Ванін, Сергій Генадійович Вірченко

Анотація


Головною метою даної публікації є розробка теоретичних основ для побудови та використання комп'ютерних динамічних геометричних моделей різних технічних об'єктів. Актуальність наведеної задачі обумовлена особливою важливістю процесів формоутворення під час проектування, виготовлення й експлуатації промислової продукції. Сучасні комп'ютерні технології, відповідне методичне, математичне, інформаційне та програмне забезпечення відкривають великі перспективи в цьому напрямі. Запропонована методика комп'ютерного динамічного геометричного моделювання проілюстрована на прикладі сучасного літака як одного з типових представників складних технічних об'єктів.

Ключові слова


комп’ютерне динамічне геометричне моделювання; літак; САПР; структурно-параметричне формоутворення; технічні об’єкти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванін В. В. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Геометричне та комп’ютерне моделювання: зб. наук. праць. – Вип. 23. – Харків: ХДУХТ, 2009. – С. 42-48.

Ванін В. В. Структурно-параметричні геометричні моделі як основа для узгодженої розробки літака на стадії ескізного проектування / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко, І. В. Ванін // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – №4. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – С. 35–41.

Ванін В. В. Комп’ютерні структурно-параметричні геометричні моделі як засоби конструкторсько-технологічної оптимізації літака / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко, О. В. Збруцький // Механіка гіроскопічних систем: наук.-тех. зб. – Вип. 27. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 111 119. DOI: http://dx.doi.org/10.20535/0203-377127201438465.

Шахов В. Г. Аэродинамические профили / В. Г. Шахов. – Куйбышев: КуАИ, 1984. – 25 с.

Вірченко С. Г. До питання автоматизованого динамічного формо-утворення об’єктів машинобудування / С. Г. Вірченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Механізація та автоматизація виробничих процесів“: наук. журнал. – Вип. 10/3 (31). – Суми: СНАУ, 2016. – С. 31-35.

Ванін В. В. Варіантне моделювання геометричних об’єктів методом поліпараметризації / В. В. Ванін, Г. І. Вірченко, С. Г. Вірченко // Проблеми інформаційних технологій: наук. журнал. – №02(016) грудень 2014. – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 76–79.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771322016107033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Володимир Володимирович Ванін, Сергій Генадійович Вірченко