МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОБЄМНОЇ КОМПОНОВКИ БПЛА КОНТЕЙНЕРНОГО СТАРТУ КЛАСУ «МІНІ»

Олександр Миколайович Масько

Анотація


В статті досліджено питання формування об’ємної компоновки  безпілотного літального апарату контейнерного старту класу «міні». Сформована методика об’ємної компоновки БпЛА контейнерного старту та запропоновані відповідні аналітичні вирази. Визначено критерії вибору ефективних аеродинамічних схем БпЛА контейнерного старту з врахування вимоги мінімізації транспортних габаритів. Встановлено, що найбільш повно вимогам контейнерного старту відповідає схема тандем/качка з поворотними аеродинамічними поверхнями та їх взаємним перекриттям в транспортній конфігурації.


Ключові слова


БпЛА; об’ємна компоновка; проектування; контейнерний старт

Повний текст:

PDF

Посилання


Збруцький О. В. Безпілотні літальні апарати контейнерного старту: сучасний стан і напрямки досліджень / О. В. Збруцький, О. М. Масько, В. В. Сухов // Вісник ММІ, вип. 64. – К : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 63¬66. – Режим доступу: http://visnyk-mmi.kpi.ua/images/stories/pdf/64/63-64.pdf.

Силин Д. Ю. Влияние габаритных ограничений на выбор общей схемы сверхлегкого беспилотного летательного аппарата / Д. Ю. Силин // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2003. – № 1. – С. 42–48. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=aktit_2003_1_7.

Roskam, J., Airplane Design, DARC, Kansas 66044, USA. – Access mode:https://books.google.com.ua/books?id=oNxQBAAAQBAJ&lpg=PA364&ots=lA47PZDYtV&dq=Airplane%20Design%2C%20DARC&hl=uk&pg=PA364#v=onepage&q=Airplane%20Design,%20DARC&f=false.

Stinton, D., The Anatomy of the Aeroplane, second edition, 1998, Blackwell Science, ISBN 0-632-04029-7. – 306 p.

Горощенко Б. Т. Эскизное проектирование самолета / Б. Т. Горощенко, А. А. Дьяченко, Н. Н. Фадеев // М: Машиностроение, 1970. – 334 с.

Беспилотные летательные аппараты: Методики приближенных расче-тов основных параметров и характеристик / В. М. Ильюшко, М. М. Митрахович, А. В. Самков, В. И. Силков, О. В. Соловьев, В. И. Стрельников; Под общ. ред. В. И. Силкова. – К. : ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2009. – 302 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771322016106869

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Миколайович Масько