DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771332017102530

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ РОБАСТНИХ СИСТЕМ ГІРОСКОПІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Ольга Андріївна Сущенко, Сергій Гаврилович Єгоров

Анотація


Представлено основні положення багатокритеріального параметричного синтезу робастних гіроскопічних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв, що функціонують на наземних рухомих об’єктах в складних умовах реальної експлуатації. Визначено критерій оптимізації, який враховує такі суперечливі вимоги як точність та робастність. Описано підхід до урахування координатних збурень на основі розширення математичної моделі за допомогою формувального фільтру, що враховує збурення, зумовлені нерівностями рельєфу доріг та місцевості. Приведено моделі горизонтального та вертикального каналів системи стабілізації у просторі станів та надано результати синтезу.


Ключові слова


гіроскопічна стабілізація; робастні системи; наземні рухомі об’єкти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ривкин С.С. Стабилизация измерительных устройств на качающемся основании [Текст]/ С.С. Ривкин. – М.: Наука, 1978. – 320 с.

Skogestad S. Multivariable Feedback Control [Text]/ Skogestad S., Postlethwaite I. – New York.: Jonh Wiley, 1997. – 559 p.

Кочергин В.В. Следящие системы с двигателем постоянного тока [Текст]/ В.В. Кочергин.– Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 168 с.

Sushchenko O.A. Usage of vector parametric optimization for robust stabilization of ground vehicles information-measuring devices / O.A. Sushchenko, A.A. Tunik [Text]// Proceedings of the National Aviation University. – 2013. – №4. – P. 23–32.

Schoemig E., Sznaier M. Mixed H2/H control of multi-model plants [Text] / E.Schoemig, M. // Journal of Guidance, Control and Dynamics. – 1995. – No. 3. – P. 523–531.

Динамика системы–шина–автомобиль–водитель [Текст]/ Под. ред. А.А. Хачатурова. – М.: Машиностроение, 1976. – 536 с.

Сущенко О.А. Моделювання зовнішніх збурень у системах стабілізації рухомих наземних об’єктів [Текст]/ О.А. Сущенко // Електроніка та системи управління. –2008. – №2(16). – С. 57–63.

Tunik A. A. Parametric Optimization Procedure for Robust Flight Control System Design[Text] / A. A. Tunik, H. Rye, H. C. Lee// KSAS International Journal. – 2001. – Vol. 2. – No. 2. – Р. 95 – 107.
Copyright (c) 2019 Ольга Андріївна Сущенко, Сергій Гаврилович Єгоров

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10