DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771332017100728

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Антоній Чернюк

Анотація


Дана робота присвячена дослідженню впливу якості програмного забезпечення (ПЗ) автозаправних комплексів на їх ефективність. Проаналізовано моделі якості ПЗ та приводяться їх принципи побудови, які застосовані для розробки моделі якості ПЗ автозаправних комплексів. Розглядається система оцінювання ефективності (KPI) станції та обґрунтовується вибір ключових показників ефективності для поставленої задачі. Запропонована система прогнозування на основі нейронної мережі, показується, як проектувати, розробляти, навчати нейронну мережу, а саме реалізацію алгоритмів навчання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Firesmith D. G. Common concepts underlying safety, security, and survivability engineering, Technical Note CMU/SEI-2003-TN-033, Carnegie Mellon Software Engineering Institute. 2003

Рассел, Норвиг: Искусственный интеллект. Современный подход. Ви-льямс, 2015 г.–1408 с.

Boehm B. W., Brown J. R., Kaspar H., Lipow M., MacLeod G. J., Merritt M. J.. Characteristics of Software Quality, TRW Series of Software Technology, Amsterdam, North Holland, 1978. 166 p.

Заенцев І. В. Нейронні мережі: основні моделі І. В. Заенцев.- Воронеж: Изд-во Воронезького госуд. ун-ту, 1999. - 76 с.

Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика.М.: Горячая линия-Телеком, 2002. - 382 с.

Рутковська Д. Нейронні мережі, генетичні алгоритми і нечіткі системи Д. Рутковська, М. Піліньскій, Л. Рутковський.- М .: Гаряча лінія Телеком, 2006. - 452 с.

Воронівка Г. К. Генетичні алгоритми, штучні нейронні мережі і про-блеми віртуальної реальності Г. К. Вороновський, К. В. Махота, С. Н. шів: ОСНОВА, 1997. - 112 с.
Copyright (c) 2019 Антоній Чернюк

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10