Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник науково-технічних праць публікує змістовні статті, що пов’язані з новітніми результатами теоретичних досліджень з питань навігації й орієнтації, керування твердими тілами, аналізу похибок гіроскопів в умовах вібрації та перенавантаження, оцінки ефективності підвищення точності приладів різними методами. Статті підготовлені провідними науковцями України та науковцями початківцями. 

 

Політика розділів

Системи та процеси керування

Системи і засоби навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Прилади та методи контролю

Гіроскопічні та інші системи керування об’єктами, умови стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Механіка елементів конструкцій

Висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інтелектуальна власність

Висвітлюються статті з інтелектуальної власності, а також цікава інформація, що стосується розвитку  комп'ютерного моделювання літальних апаратів, мобільних роботів, історії технікию

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Редакційна колегія випуска

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової науки. Всі статті проходять рецензування від редакції – подвійне сліпе. До рецензування залучаються вчені, які є провідними спеціалістами у галузях відповідних розділів журналу.  

Рецензент у своїй роботі має оцінити статтю за наступними критеріями:

- актуальність тематики та постановки задачі;

- елементи новизни ( у постановці задачі, методиці, механічних ефектах тощо);

- недоліки роботи, зауваження та рекомендації.

Робота рецензента завершується мотивованим висновком щодо опублікування подання у збірнику. Рецензія може подаватись, як у запропонованій, так і у довільній формі, згідно вимогам редактора розділу.

Приблизний термін рецензування 2-4 тижні, в залежності від необхідності доопрацювання подання.  

Прізвища рецензентів не публікуються поряд з рекомендованими до друку поданнями.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...